Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
ERIDE - Rexistro de remuneración Rexime producion Instalacions específico Electricidade Enerxias Fontes renovables, residuos e coxeracion.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

 Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Electrico (BOE 27/12/2013)

 Real Decreto 413/2014, de 6 de Xuño, (BOE 10/06/2014)

Polo que se regula a actividade de produccion de energia electrica a partir de fontes de energia renovables, cogeneracion e residuos.

Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, (BOE 20/06/2014)

Pola que se aproban os parametros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas instalacións de produccion de energia electrica a partir de fontes de energia renovables, cogeneracion e residuos.

A inscripcion automatica no Rexistro de regimen retributivo especifico realizar o 9 de xullo de 2014

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 201645
ERIDE-Rexistro de réxime retributivo específico: outorgamento e seguimento da retribución específica
Código S.I.A.: 201648
ERIDE-Rexistro de réxime retributivo específico: cancelación da inscrición
Código S.I.A.: 201650
ERIDE-Rexistro de réxime retributivo específico: modificación da inscrición das instalacións que pode levar a modificación de datos e retribución se procede

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario