Notificacións electrónicas

Aviso de indispoñibilidade: Os servizos de firma electrónica do MINHAFP (@firma) están a experimentar indispoñibilidades intermitentes, o que pode afectar ao correcto funcionamento das aplicacións deste Ministerio.

Permiten aos cidadáns acceder ás notificacións e comunicacións que lles remita a Administración Pública. O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo establece as notificacións por medios electrónicos segundo se recolle a Lei 39/2015, de 1 de outubro, a Administración Administrativo Común procedemento público.

As consultas de notificacións fanse a través da  consulta con certificado dixital do Rrexistro electrónico