Accesibilidade

Os sitios web das administracións públicas teñen o deber de cumprir os criterios de accesibilidade indicados na norma UNE 139803:2012. Esta normativa fixa unha serie de características que todo portal Web debe cumprir se quere ser accesible, servindo ademais como base para a Certificación de Accesibilidade TIC ( Accesibilidade Web ) actualmente vixente en España.

Así mesmo, os sitios web da administración deben satisfacer todos os puntos de verificación de prioridade 2 (adecuación de nivel Dobre A) definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio World Wide Web (W3C).

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ten como obxectivo principal que o seu sitio web sexa todo o accesible e usable posible. Deste xeito, realizouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación á accesibilidade. En calquera caso, é posible que encontre algunha páxina que non se adapte ao 100% a estes estándares, xa que algunhas das seccións contidas no portal están en proceso de adaptación e mellora. Se vostede experimenta algunha dificultade no acceso á información contida neste sitio web, por favor, contacte connosco mediante o seguinte formulario de contacto. Realizaremos as melloras necesarias á maior brevidade posible.

Hai que ter en conta que para realizar operacións con sinatura electrónica o navegador debe utilizar javascript e os compoñentes clientes de sinatura electrónica necesarios.

Teclas de acceso rápido (Accesskey)

Existe a opción de acceder aos contidos de axuda á navegación mediante teclas de acceso rápido ou acceskey.

O uso desta ferramenta, dependerá do navegador e sistema operativo do usuario. De acordo ao navegador, os atallos máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas:

  • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
  • Mozilla, Firefox e Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Maiúsculas + tecla)
  • Opera: Maiúsculas + Esc + tecla
  • Safari: Cmd + tecla

As teclas de acceso rápido son:

  • Tecla 1: Páxina de inicio
  • Tecla 3: Mapa web
  • Tecla 4: Busca
  • Tecla 5: Contacto
  • Tecla 2: Aviso legal
  • Tecla 0: Sobre a accesibilidade

Data da última revisión

Sitio web última revisión: 02/01/2018.

A accesibilidade das páxinas neste sitio son revisados antes da publicación.