Accesibilidade

O Ministerio de Política Territorial e Función Pública - Secretaría Xeral de Administración Dixital comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web sede.minetur.gob.es

Situación de cumprimento

b) Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co RD 1112/2018

  Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.

 2. Carga desproporcionada

  Non aplica.

 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 5 de novembro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 5 de novembro de 2018.

Observacións e datos de contacto

Se vostede experimenta algunha dificultade no acceso á información contida neste sitio web, por favor, contacte connosco mediante o seguinte formulario de contacto. Realizaremos as melloras necesarias á maior brevidade posible.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Este sitio web cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ten como obxectivo principal que o seu sitio web sexa todo o accesible e usable posible. Deste xeito, realizouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación á accesibilidade. En calquera caso, é posible que encontre algunha páxina que non se adapte ao 100% a estes estándares, xa que algunhas das seccións contidas no portal están en proceso de adaptación e mellora. Se vostede experimenta algunha dificultade no acceso á información contida neste sitio web, por favor, contacte connosco mediante o seguinte formulario de contacto. Realizaremos as melloras necesarias á maior brevidade posible.

Hai que ter en conta que para realizar operacións con sinatura electrónica o navegador debe utilizar javascript e os compoñentes clientes de sinatura electrónica necesarios.

Teclas de acceso rápido (Accesskey)

Existe a opción de acceder aos contidos de axuda á navegación mediante teclas de acceso rápido ou acceskey.

O uso desta ferramenta, dependerá do navegador e sistema operativo do usuario. De acordo ao navegador, os atallos máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas:

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox e Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Maiúsculas + tecla)
 • Opera: Maiúsculas + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

As teclas de acceso rápido son:

 • Tecla 1: Páxina de inicio
 • Tecla 3: Mapa web
 • Tecla 4: Busca
 • Tecla 5: Contacto
 • Tecla 2: Aviso legal
 • Tecla 0: Sobre a accesibilidade

Data da última revisión

Sitio web última revisión: 19/11/2018.

A accesibilidade das páxinas neste sitio son revisados antes da publicación.