Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Os debedores das Obrigacións de Eficiencia Enerxética Nacional (comerciantes de electricidade, os comerciantes de gas natural, os operadores por xunto de produtos petrolíferos e operadores por xunto de gases licuados do petróleo) presentará, ata o 30 de setembro de cada vendas do ano correspondente datos para finais de enerxía en todo o país o ano pasado.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Eficiencia Enerxética
Tema
Energía

Regulamentaria

Lei 18/2014, de 15 de outubro, de aprobacion de medidas urxentes para o crecemento, a competividad e a eficiencia (BOE 17/10/2014).

Resolucion de 30 de abril de 2015 da Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas (BOE 18/05/2015).

Pola que se determina o procedemento de cumplimentacion da obligacion de envio de informacion por parte dos suxeitos obrigados do Sistema de Obrigacións de Eficiencia Energetica, no relativo ás súas vendas de energia. 

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Para acceder ao procedemento de envio de informacion é necesario dispor de certificado electronico.

Acceso ao procedemento con certificado dixital.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202578
Medio para o cumprimento da obligacion de envio da informacion de determinadas empresas, tal e como se establece no apartado 2 do art. 70 da Lei 18/2014, de 15 de outubro, de aprobacion de medidas urxentes.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario