Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
autorizacións de traballo e as concesións de instalacións de almacenamento subterráneo de hidrocarburos
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos

Real Decreto 2362/1976 de 30 de xullo

Polo que se aproba o Regulamento da Lei sobre Investigacion e explotacion de hidrocarburos de 27 de xuño de 1974.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991223
Autorizacion de traballos e instalacións en concesións de explotacion de almacenamentos subterraneos de hidrocarburos

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario