Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
As solicitudes para cubrir prazas no Ministerio chamado concurso libre ou designación
Modo de acceso
Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Planificacion e Gestion de Recursos Humanos
Tema
Postos de traballo

Acceso ao procedemento

Cl@ve

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Acceso á aplicacion

Desde a aplicacion pódese cumprimentar electronicamente o envio de solicitudes ao Ministerio para postos de traballo convocados mediante concurso ou libre designacion. Para iso débese:

  • Seleccionar a convocatoria na cal desexa participar.
  • Encher os datos da solicitude que aparecen en pantalla, tendo en conta que os que teñen fondo amarelo son de cumplimentacion obrigada.
  • Achegar nun só ficheiro que non exceda o 5 MB, en formato PDF, os documentos orixinais escaneados correspondentes á valoracion do traballo desenvolvido e meritos, asi como certificados e calquera outro merito contrastable.
  • Fimar e enviar a solicitude unha vez cumprimentada. A partir dese momento o usuario recibira un acuse de recibo para imprimir, onde aparecen os datos da solicitude e o numero de rexistro electronico asignado.

Así mesmo é posible consultar todas a solicitude realizadas, incluíndo o seu detalle e estado de tramitacion.

Información adicional

Solcitud de informacion por correo electronico: Sercon@minetur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202935
PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario