Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Subministración de documentación relativa ás infraestruturas comúns de telecomunicacións (TIC)
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Direccion Xeral de Telecomunicacións e Tecnologias da Informacion
Unidade de Xestión
S.X. de Redes e Operadores de Telecomunicacións
Tema
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Regulamentaria

Real Decreto-Lei 1/1998, de 27 de febreiro (BOE 28-02-1998)

O Real Decreto-lei 1/1998, de 27 de febreiro, sobre infraestruturas comúns nos edificios para o acceso aos servizos de telecomunicacion, ten como obxectivos esenciais: por unha banda, garantir o dereito de todos os cidadáns a acceder aos diferentes servizos de telecomunicacion a traves do operador autorizado do seu eleccion, dotando aos edificios dunha infraestrutura apropiadas que o permitan, promovendo para iso o uso compartido das devanditas infraestruturas, que o nivel de calidade das mesmas sexa o adecuado e regulando a actividade do sector de instaladores e, por outra banda, procurar que todos os operadores de servizos dispoñan de dereitos equitativos de uso das devanditas infraestruturas, que lles permitan ter acceso aos seus potenciais clientes.

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 01/04/2011)

Polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicacion no interior das edificacións.

Orde ITC 1644/2011, de 10 de xuño (BOE 16/06/2011)

Pola que se desenvolve o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicacion no interior das edificacións, aprobado polo Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

Aconséllase a utilizacion da navegador Internet Explorer para garantir o correcto funcionamento da aplicacion.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Instrucións previas ao enchemento dos formularios [PDF] [121 KB]

Formulario xeral de entrada

Acceso ao formulario xeral de entrada 

Normativa 2003 e normativa 2011

Formulario de presentación telemática de Novos Proxectos de ICT  

Formulario de presentación telemática de Acta de Reformulo dun ICT

Formulario de presentación telemática de Proxectos Modificados de ICT

Formulario de presentación telemática de Boletín e Protocolo de ICT Sen Dirección de Obra

Formulario de presentación telemática de Boletín de ICT Con Dirección de Obra

Formulario de presentación telemática de Protocolo e Certificado fin de Obra de ICT

Formulario de presentación telemática de Subsanación dun ICT (normativa 2011.Tamén será válido para normativa de 2003 sempre que o requirimento de subsanación indique o número de Acto)

Formulario de presentación telemática de solicitude de Certificación da JPIT

Formulario de presentación telemática da documentación relativa á Modificación dun ICT xa existente

Normativa 2011

Formulario de Consulta aos operadores con interese na zona do ICT.

Procedementos para realizar o pago de taxas para a solicitude de certificación JPIT

Acceso ao pago telemático

Acceso ao impreso para o pago por portelo

Información adicional

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Manuais de uso

Manual de presentación telemática de Proxectos Novos de ICT [PDF] [684 Kb]

Manual de consulta de Proyectistas a operadores [PDF] [758 Kb]

Manual de presentación telemática de Actas de Reformulo [PDF] [593 Kb]

Manual de presentación telemática dun proxecto modificado ICT [PDF] [498 KB]

Manual de presentación telemática de Boletíns e Protocolos de ICT sen dirección de obra [PDF] [498 KB]

Manual de presentación telemática de Boletíns de ICT con dirección de obra [PDF] [490 KB]

Manual de presentación telemática de Protocolo e Certificado fin de Obra [PDF] [453 KB]

Manual de presentación telemática de subsanación de ICT [PDF] [1310 KB]

Manual de presentación telemática de solicitude de Certificación da JPIT [PDF] [1120 KB]

Ampliar información e contacto para incidencias

Para calquera incidencia relacionada coa presentación dos formularios anteriores, rogamos contacte connosco en oficinavirtual@mincotur.es , achegando envorcado de pantalla descritivo da mesma, indicación do formulario de tramitación empregado, información sobre o sistema operativo utilizado e calquera outro dato que considere de interese.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 155096
Presentacion de novos proxectos de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións
Código S.I.A.: 997791
Consulta de proyectistas a operadores para instalacións de Infraestruturas comúns de telecomunicacións

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario