Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Subministración de documentación relativa ás infraestruturas comúns de telecomunicacións (TIC)
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Direccion Xeral de Telecomunicacións e Tecnologias da Informacion
Unidade de Xestión
S.X. de Redes e Operadores de Telecomunicacións
Tema
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Regulamentaria

Real Decreto-Lei 1/1998, de 27 de febreiro (BOE 28-02-1998)

O Real Decreto-lei 1/1998, de 27 de febreiro, sobre infraestruturas comúns nos edificios para o acceso aos servizos de telecomunicacion, ten como obxectivos esenciais: por unha banda, garantir o dereito de todos os cidadáns a acceder aos diferentes servizos de telecomunicacion a traves do operador autorizado do seu eleccion, dotando aos edificios dunha infraestrutura apropiadas que o permitan, promovendo para iso o uso compartido das devanditas infraestruturas, que o nivel de calidade das mesmas sexa o adecuado e regulando a actividade do sector de instaladores e, por outra banda, procurar que todos os operadores de servizos dispoñan de dereitos equitativos de uso das devanditas infraestruturas, que lles permitan ter acceso aos seus potenciais clientes.

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 01/04/2011)

Polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicacion no interior das edificacións.

Orde ITC 1644/2011, de 10 de xuño (BOE 16/06/2011)

Pola que se desenvolve o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicacion no interior das edificacións, aprobado polo Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

Aconséllase a utilizacion da navegador Internet Explorer para garantir o correcto funcionamento da aplicacion.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Instrucións previas á cumplimentacion dos formularios [PDF] [207 KB]

Normativa 2003 e normativa 2011

Formulario de presentacion telematica de Novos Proxectos de ICT

Formulario de presentacion telematica de Acta de Reformulo dun ICT

Formulario de presentacion telematica de Proxectos Modificados de ICT

Formulario de presentacion telematica de Boletin e Protocolo de ICT Sen Direccion de Obra

Formulario de presentacion telematica de Boletin de ICT Con Direccion de Obra

Formulario de presentacion telematica de Protocolo e Certificado fin de Obra de ICT

Formulario de presentacion telematica de solicitude de Certificacion da JPIT

Formulario de presentacion telematica de Subsanacion dun ICT (normativa 2011.Tambien sera valido para normativa de 2003 sempre que o requirimento de subsanacion indique o numero de Acto)

Formulario de presentacion telematica da documentacion relativa á Modificacion dun ICT xa existente

Normativa 2011

Formulario de Consulta aos operadores con interes na zona do ICT.

Estado de tramitacion do Expediente

O Ministerio de Industria, Energia e Turismo notificase o resultado dos diferentes actos e tramites administrativos relacionados coas presentacións telematicas efectuadas. Vostede pode coñecer en todo momento o estado de tramitacion do expediente a traves da consulta do estado de tramitacion do expediente.

Procedementos para realizar o pago de taxas para a solicitude de certificacion JPIT

Acceso ao pago telematico

Acceso ao impreso para o pago por portelo

Cl@ve

Acceso ao procedemento Con Cl@ve.

O Ministerio de Industria, Energia e Turismo notificase o resultado dos diferentes actos e tramites administrativos relacionados coas presentacións telematicas efectuadas. Vostede pode coñecer en todo momento o estado de tramitacion do expediente a traves da consulta do estado de tramitacion do expediente.

Información adicional

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Manuais de uso

Manual de consulta de Proyectistas a operadores [PDF] [1762 Kb]

Manual de presentación telemática de Proxectos Novos de ICT [PDF] [1294 Kb]

Manual de presentación telemática de Actas de Reformulo [PDF] [1472 Kb]

Manual de presentación telemática de Boletíns e Protocolos de ICT sen dirección de obra [PDF] [1687 Kb]

Manual de presentación telemática de Boletíns de ICT con dirección de obra [PDF] [1504 Kb]

Manual de presentación telemática de subsanación de ICT [PDF] [1310 KB]

Manual de presentación telemática de Protocolo e Certificado fin de Obra [PDF] [1341 KB]

Manual de presentación telemática de solicitude de Certificación da JPIT [PDF] [1120 KB]

Manual de presentación telemática de Modificacion de ICT [PDF] [1411 KB]

Manual de consulta Telemática do Estado de Tramitación do ICT [PDF] [911 KB]

Ampliar información e contacto para incidencias

Para calquera incidencia relacionada coa presentación dos formularios anteriores, rogamos contacte connosco en oficinavirtual@mincotur.es , achegando envorcado de pantalla descritivo da mesma, indicación do formulario de tramitación empregado, información sobre o sistema operativo utilizado e calquera outro dato que considere de interese.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 155096
Presentacion de novos proxectos de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións
Código S.I.A.: 997791
Consulta de proyectistas a operadores para instalacións de Infraestruturas comúns de telecomunicacións

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 155096

Código S.I.A.: 997791

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario