Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Presentació de documentació relativa a Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICTs)
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. de Xarxes i Operadors de Telecomunicacions
Tema
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Regulador

Reial decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer (BOE 28-02-1998)

El Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacion, té com a objectius essencials: d'una banda, garantir el dret de tots els ciutadans a accedir als diferents serveis de telecomunicacion a traves de l'operador autoritzat del seu eleccion, dotant als edificis d'unes infraestructura apropiades que ho permetin, promovent per a això l'ús compartit d'aquestes infraestructures, que el nivell de qualitat de les mateixes sigui l'adequat i regulant l'activitat del sector d'instal·ladors i, d'altra banda, procurar que tots els operadors de serveis disposin de drets equitatius d'ús d'aquestes infraestructures, que els permetin tenir accés als seus potencials clients.

Reial decret 346/2011, d'11 de març (BOE 01/04/2011)

Pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacion a l'interior de les edificacions.

Ordre ITC 1644/2011, de 10 de juny (BOE 16/06/2011)

Per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacion a l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març.

S'aconsella la utilizacion del navegador Internet Explorer per garantir el correcte funcionament de l'aplicacion.

Accés al procediment

Certificat digital

Instruccions prèvies a l'emplenament dels formularis [PDF] [121 KB]

Formulari general d'entrada

Accés al formulari general d'entrada 

Normativa 2003 i normativa 2011

Formulari de presentació telemàtica de Nous Projectes d'ICT  

Formulari de presentació telemàtica d'Acta de Replanteig d'una ICT

Formulari de presentació telemàtica de Projectes Modificats d'ICT

Formulari de presentació telemàtica de Butlletí i Protocol d'ICT Sense Adreça d'Obra

Formulari de presentació telemàtica de Butlletí d'ICT Amb Adreça d'Obra

Formulari de presentació telemàtica de Protocol i Certificat fi d'Obra d'ICT

Formulari de presentació telemàtica de sol·licitud de Certificació de la JPIT

Formulari de presentació telemàtica d'Esmena d'una ICT (normativa 2011.També serà vàlid per a normativa de 2003 sempre que el requeriment d'esmena indiqui el nombre d'Acte)

Formulari de presentació telemàtica de la documentació relativa a la Modificació d'una ICT ja existent

Normativa 2011

Formulari de Consulta als operadors amb interès a la zona de la ICT.

Procediments per realitzar el pagament de taxes per a la sol·licitud de certificació JPIT

Accés al pagament telemàtic

Accés a l'imprès per al pagament per finestreta

Informació addicional

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Manuals d'ús

Manual de presentació telemàtica de Projectes Nous d'ICT [PDF] [684 kb]

Manual de consulta de Projectistes a operadors [PDF] [758 kb]

Manual de presentació telemàtica d'Actes de Replanteig [PDF] [593 kb]

Manual de presentació telemàtica de Butlletins i Protocols d'ICT sense adreça d'obra [PDF] [474 kb]

Manual de presentació telemàtica de Butlletins d'ICT amb adreça d'obra [PDF] [1504 kb]

Manual de presentació telemàtica d'esmena d'ICT [PDF] [1310 KB]

Manual de presentació telemàtica de Protocol i Certificat fi d'Obra [PDF] [1341 KB]

Manual de presentació telemàtica de sol·licitud de Certificació de la JPIT [PDF] [1120 KB]

Manual de presentació telemàtica de Modificacion d'ICT [PDF] [1411 KB]

Ampliar informació i contacte per a incidències

Per a qualsevol incidència relacionada amb la presentació dels formularis anteriors, preguem contacti amb nosaltres en oficinavirtual@mincotur.es, aportant bolcat de pantalla descriptiu de la mateixa, indicació del formulari de tramitació emprat, informació sobre el sistema operatiu utilitzat i qualsevol altra dada que consideri d'interès.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 155096
Presentacion de nous projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions
Codi S.I.A.: 997791
Consulta de projectistes a operadors per a instal·lacions d'Infraestructures comunes de telecomunicacions

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario