Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Presentació de documentació relativa a Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICTs)
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. de Xarxes i Operadors de Telecomunicacions
Tema
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Regulador

Reial decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer (BOE 28-02-1998)

El Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacion, té com a objectius essencials: d'una banda, garantir el dret de tots els ciutadans a accedir als diferents serveis de telecomunicacion a traves de l'operador autoritzat del seu eleccion, dotant als edificis d'unes infraestructura apropiades que ho permetin, promovent per a això l'ús compartit d'aquestes infraestructures, que el nivell de qualitat de les mateixes sigui l'adequat i regulant l'activitat del sector d'instal·ladors i, d'altra banda, procurar que tots els operadors de serveis disposin de drets equitatius d'ús d'aquestes infraestructures, que els permetin tenir accés als seus potencials clients.

Reial decret 346/2011, d'11 de març (BOE 01/04/2011)

Pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacion a l'interior de les edificacions.

Ordre ITC 1644/2011, de 10 de juny (BOE 16/06/2011)

Per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacion a l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març.

S'aconsella la utilizacion del navegador Internet Explorer per garantir el correcte funcionament de l'aplicacion.

Accés al procediment

Certificat digital

Instruccions prèvies a la cumplimentacion dels formularis [PDF] [207 KB]

Normativa 2003 i normativa 2011

Formulari de presentacion telematica de Nous Projectes d'ICT  

Formulari de presentacion telematica d'Acta de Replanteig d'una ICT

Formulari de presentacion telematica de Projectes Modificats d'ICT

Formulari de presentacion telematica de Boletin i Protocol d'ICT Sense Direccion d'Obra

Formulari de presentacion telematica de Boletin d'ICT Amb Direccion d'Obra

Formulari de presentacion telematica de Protocol i Certificat fi d'Obra d'ICT

Formulari de presentacion telematica de sol·licitud de Certificacion de la JPIT

Formulari de presentacion telematica de Subsanacion d'una ICT (normativa 2011.Tambien sera valgut per a normativa de 2003 sempre que el requeriment de subsanacion indiqui el numero d'Acte)

Formulari de presentacion telematica de la documentacion relativa a la Modificacion d'una ICT ja existent

Normativa 2011

Formulari de Consulta als operadors amb interes a la zona de la ICT.

Estat de tramitacion de l'Expedient

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme notifiqués el resultat dels diferents actes i tramitis administratius relacionats amb les presentacions telematicas efectuades. Vostè pot conèixer a tot moment l'estat de tramitacion de l'expedient a traves de la consulta de l'estat de tramitacion de l'expedient.

Procediments per realitzar el pagament de taxes per a la sol·licitud de certificacion JPIT

Accés al pagament telematico

Accés a l'imprès per al pagament per finestreta

Cl@ve

Accés al procediment Amb Cl@ve

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme notifiqués el resultat dels diferents actes i tramitis administratius relacionats amb les presentacions telematicas efectuades. Vostè pot conèixer a tot moment l'estat de tramitacion de l'expedient a traves de la consulta de l'estat de tramitacion de l'expedient.

Informació addicional

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tecnicos per a la signatura electronica

Manuals d'ús

Manual de consulta de Projectistes a operadors [PDF] [1762 kb]

Manual de presentacion telematica de Projectes Nous d'ICT [PDF] [1294 kb]

Manual de presentacion telematica d'Actes de Replanteig [PDF] [1472 kb]

Manual de presentacion telematica de Butlletins i Protocols d'ICT sense direccion d'obra [PDF] [1687 kb]

Manual de presentacion telematica de Butlletins d'ICT amb direccion d'obra [PDF] [1504 kb]

Manual de presentacion telematica de subsanacion d'ICT [PDF] [1310 KB]

Manual de presentacion telematica de Protocol i Certificat fi d'Obra [PDF] [1341 KB]

Manual de presentacion telematica de sol·licitud de Certificacion de la JPIT [PDF] [1120 KB]

Manual de presentacion telematica de Modificacion d'ICT [PDF] [1411 KB]

Manual de consulta Telematica de l'Estat de Tramitacion de la ICT [PDF] [911 KB]

Ampliar informacion i contacte per a incidències

Per a qualsevol incidència relacionada amb la presentacion dels formularis anteriors, preguem contacti amb nosaltres en oficinavirtual@minetad.es, aportant bolcat de pantalla descriptiu de la mateixa, indicacion del formulari de tramitacion emprat, informacion sobre el sistema operatiu utilitzat i qualsevol altra dada que consideri d'interes.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 155096
Presentacion de nous projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions
Codi S.I.A.: 997791
Consulta de projectistes a operadors per a instal·lacions d'Infraestructures comunes de telecomunicacions

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 155096

Codi S.I.A.: 997791

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario