Accesibilidad

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat especificats a la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal web ha de complir si vol ser accessible, i a més serveix com a base per a la Certificació d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web), actualment vigent a Espanya.

D'altra banda, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme té com a objectiu principal que el seu lloc web sigui tan accessible i usable com sigui possible. Així, s'ha dut a terme adaptant-se als estàndards i les normatives vigents pel que fa a l'accessibilitat. En qualsevol cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, ja que part de les seccions incloses al portal estan en procés d'adaptació i millora. Si teniu alguna dificultat en l'accés a la informació inclosa en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte següent. Hi farem les millores necessàries tan aviat com sigui possible.

Cal tenir en compte que per dur a terme operacions amb signatura electrònica el navegador ha d'emprar javascript i els components clients de signatura electrònica necessaris.

Tecles d'accés ràpid (Accesskey)

Existeix l'opció d'accedir als continguts d'ajuda a la navegació mitjançant tecles d'accés ràpid o acceskey.

L'ús d'aquesta eina dependrà del navegador i del sistema operatiu de l'usuari. D'acord amb el navegador, les dreceres més freqüents utilitzen les combinacions de tecles següents:

  • Internet Explorer: Alt + tecle + Intro
  • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Majúscula + tecle)
  • Opera: Majúscula + Esc + tecle
  • Safari: Cmd + tecle

Les tecles d'accés ràpid són:

  • Tecla 1: Pàgina d'inici
  • Tecla 3: Mapa web
  • Tecla 4: Cerca
  • Tecla 5: Contacte
  • Tecla 6: Avís legal
  • Tecla 0: Sobre l'accessibilitat

Data última revisió

Darrera revisió del lloc web: 02/01/2018.

L'accessibilitat de les pàgines d'aquest lloc es revisen prèviament a la seva publicació.