Participa i Col·labora

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme necessita la vostra collaboració per:

  • Proposar la publicació de nous conjunts de dades dels quals sigueu encarregats de la gestió i que vulgueu utilitzar o de què us agradaria disposar.
  • Comunicar noves aplicacions desenvolupades amb les dades ja publicades. Instruccions de remissió.
  • Qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer arribar.

Si ho desitgeu, empleneu el formulari següent.

Indiqueu la naturalesa de proposta:

Instruccions: Introduïu-hi el nom i els cognoms o la raó social si sou una empresa. Necessitem obligatòriament el correu electrònic per confirmar la recepció de la informació que ens envieu i poder posar-nos en contacte amb vosaltres si fos necessari.

Si us plau, detalleu en l'apartat "quina és la vostra proposta o suggeriment" les dades que voleu que publiquem, el suggeriment o, en cas que ens comuniqueu una aplicació, la seva descripció funcional i l'adreça d'accés, així com aquells comentaris que considereu rellevants.

S'informa que les dades sol·licitades seran tractades amb les mesures de seguretat adients d'acord amb allò previst a l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers, fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats en aquesta seu electrònica, així com els previstos a la normativa vigent. Les persones usuàries podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades adreçant-se en la forma legalment prevista al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Paseo de la Castellana 160, CP 28046 Madrid, Espanya.