Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Sistema d'informacion per a la inscripcion en el registre de regimen retributiu específic en estat de preasignacion en el marc de les següents convocatòries:

  • Instal · lacions de tecnologia eòlica situades a Canàries, fins a un màxim de 450 MW en virtut de la disposició addicional sisena de l'Ordre IET / 1459/2014.
  • Instalaciones de cogeneracion, biomasa, biogas, hidroelectrica y residuos definidas en la disposicion adicional cuarta del real decreto 413/2014, de 6 de junio.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Energia Electrica
Tema
Energia elèctrica

Regulador

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Electric (BOE (27/12/2013)

Reial decret 413/2014, de 6 de Juny (BOE 10/06/2014)

Pel qual es regula l'activitat de produccion d'energia electrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneracion i residus.

Reial decret 947/2015, de 16 d'octubre, (BOE 17/10/2015),

pel qual s'estableix una convocatòria per a l'atorgament del regimen retributiu especifico a noves instal·lacions de produccion d'energia electrica a partir de biomassa en el sistema electrico peninsular i per a instal·lacions de tecnologia eolica.

Ordre IET/2212/2015, de 23 d'octubre, (BOE 24/10/2015),  

per la qual es regula el procediment d'asignacion del regimen retributiu especifico en la convocatòria per a noves instal·lacions de produccion d'energia electrica a partir de biomassa situades en el sistema electrico peninsular i per a instal·lacions de tecnologia eolica, convocada a l'empara del Reial decret 947/2015, de 16 d'octubre, i s'aproven els seus parametros retributius i correccion d'errors.

Resolucion de 30 de novembre de 2015, de la Secretària d'Estat d'Energia, (BOE 3/12/2015),

per la qual es convoca la subhasta per l'asignacion del regimen retributiu especifico a noves instal·lacions de produccion d'energia electrica a partir de biomassa situades en el sistema electrico peninsular i a instal·lacions de tecnologia eolica, i s'estableixen el procediment i les regles de la mateixa, a l'empara del que es disposa en el Reial decret 947/2015, de 16 d'octubre, i en l'Ordre IET/2212/2015, de 23 d'octubre i correccion d'errors.

Accés al procediment

Certificat digital

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 203042
PERSES - Inscripcion en el registre de regimen retributiu especifico en estat de preasignacion.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario