Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Conjunt de procediments que permet als Fabricants i Representants de vehiculos, parts i peces la inscripcion en el Registre de Fabricants i signatures autoritzades, la sol·licitud de finalització de Sèrie, la sol·licitud de Targetes eITV, la matriculacion electronica, asi com la tramitacion electronica dels expedients d'Homologacion Nacional de Tipus, Homologacion de Tipus Europea, Homologacion de Directives i Reglaments Parcials, Homologacion Individual, Conjunts Funcionals, Informis H, Aplicacions Particulars, Fitxes Reduïdes i dels certificats emesos d'acord al Codigo maritimo internacional de Mercancias perilloses (IMDG).
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria General d'Indústria y de la Petita i Mitjana Empresa - E04934403
Direcció General
Direccion General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa
Unitat de Gestió
S.G. de Qualitat i Seguretat Industrial
Tema
Homologación de vehículos

Regulador

El Reial decret 750/2010, de 4 de juny , (BOE 24-06-2010),  pel qual es regulen els procediments d'homologacion de vehiculos de motor i els seus remolcs, maquines autopropulsadas o remolcades, vehiculos agricolas, asi com de sistemes, parts i peces d'aquests vehiculos.

Reial decret 866/2010, de 2 de juliol , (BOE 14-07-2010),  pel qual es regula la tramitacion de les reformes de vehiculos.

Reial decret 2028/1986, de 6 juny , (BOE 9-01-2015), sobre les normes per l'aplicacion de determinades directives de la CE, relatives a l'homologacion de tipus de vehiculos automoviles, remolcs, semirremolques,motocicletes, ciclomotors i vehiculos agricolas, asi com de parts i peces d'aquests vehiculos.

Ordre ITC/2536/2006, de 26 de juliol , (BOE 3-08-2006),  per la qual es regula el suport electronico de la targeta eITV i es modifiquen els annexos 10 i 11 del Reial decret 2140/1985, de 9 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre homologacion de tipus de vehiculos, remolcs, semirremolques, asi com de parts i peces d'aquests vehiculos.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital

Cl@ve
Per codi d'expedient

Accés al procediment  per codigo d'expedient  (excepte para sol·licitud de finalització de Sèrie)

Informació addicional

Accés a la pagina de preguntes freqüents sobre vehiculos

Per informacion administrativa o procedimental

Per a consultes informaticas: oficinavirtual@minetur.es

Accés a la pagina web de Gestion Integrada d'Aplicacions de Vehiculos

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 201200
Homologació individual de vehiculos
Codi S.I.A.: 201201
Fabricants de Conjunts Funcionals de Vehiculos
Codi S.I.A.: 201524
Homologacion Nacional de Tipus de Vehiculos
Codi S.I.A.: 202530
Finalitats de Sèrie de Vehiculos
Codi S.I.A.: 202531
Informis H de Vehiculos
Codi S.I.A.: 202646
Fitxes Reduïdes de Vehiculos
Codi S.I.A.: 203231
Expedicion en format paper de la targeta d'Inspeccion Tecnica de Vehiculos
Codi S.I.A.: 993565
Expedició de la Targeta electrònica d'Inspecció Tècnica de Vehicles (eITV)
Codi S.I.A.: 996078
Registre Nacional de Fabricants i Representants de Vehiculos
Codi S.I.A.: 999202
Homologacions Parcials de Vehiculos

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario