Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
É un dereito fundamental (art. 29 CE) que consiste na facultade de individuos e colectivos de dirixirse aos poderes publicos para trasladarlles feitos ou situacións e para reclamar a súa intervencion. En palabras da Exposicion de Motivos da Lei Organica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do Dereito de Peticion (LODP), cabe entendelo “como canle de expresion en defensa dos intereses legitimos e como participacion cidadá nas tarefas publicas”. O Tribunal Constitucional ha precisado que a peticion “non é unha reclamacion na via administrativa, nin unha demanda ou un recurso ante o xudicial, como tampouco unha denuncia, na aceptacion da palabra ofrecida pola Lei de Enjuiciamiento Criminal ou as reguladoras da potestade sancionadora da Administracion nos seus diversos sectores” (STC 242/1993, de 14 de xullo, FJ 1).
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación de Reclamacións

Presentación

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de solicitudes

Presentación de recurso

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Informacion sobre o tramite [PDF][101,74 KB]

Formulario de informacion

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220330
DEREITO DE PETICIÓN

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario