Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Aplicacion CONSUS na que se rexistran os datos de consumidores directos en mercado de energia electrica
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Electrico

Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro (BOE 27-12-2000),  polo que se regulan as actividades de transporte, distribucion, comercializacion, subministración e procedementos de autorizacion de instalacións de energia electrica

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 993855
Consumidores directos do mercado electrico: Comunicacion/modificacion e cesamento de actividade

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario