Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Remision anual de informacion sobre calidade de subministración de energia eléctrica

Modo de acceso
Certificado Dixital Por código de expediente
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Electrico (BOE 28/12/2013)

Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro (BOE 27/12/2000)

Polo que se regulan as actividades de transporte, distribucion, comercializacion, subministración e procedementos de autorizacion de instalacións de energia electrica.

Orde ECO/797/2002, de 22 de marzo (BOE 13/04/2002)

Pola que se aproba o procedemento de medida e control da continuidade da subministración electrico.

Real Decreto 738/2015, de 31 de xullo (BOE 01/08/2015)

Polo que se regula a actividade de produccion de energia electrica e o procedemento de despacho nos sistemas electricos dos territorios non peninsulares

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Por código de expediente

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202895
Calidade da subministración electrico. Remision de informacion anual obrigatoria por parte das empresas distribuidoras de electricidade

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario