Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Aprobación de proxectos e instalacións de investigación e explotación de hidrocarburos (e levantamentos Xeofísica)
Modo de acceso
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Lei 12/2007, (BOE 03/07/2007),

pola que se modifica a Lei 34/1998 de 7 de outubro do Sector de Hidrocarburos co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de xuño de 2003 sobre normas comúns para o mercado interior do gas natural.

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos (BOE 08/10/1998)

Real Decreto 2362/1976 (BOE 14/10/1976),

de 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei sobre Investigacion e explotacion de hidrocarburos de 27 de xuño de 1974.

Acceso ao procedemento

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991893
Autorizacion de traballos e instalacións para a investigacion e explotacion de hidrocarburos (campañas geofisicas e sondaxes)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario