Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
As subvencións destinadas ás Asociacións/Federacións españolas de Exportadores perseguen contribuír ao desenvolvemento, concentración e consolidación das mesmas, de maneira que poidan exercer de maneira eficaz, funcións tales como as de interlocución ante a Administración Xeral do Estado, capacidade de representación, defensa dos intereses comerciais sectoriais no ámbito internacional, canalización da información sobre normativa comercial entre os seus asociados así como facilitar o acceso dos seus membros aos mercados exteriores.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Comercio - E05030801
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Estratexia de Internacionalización
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Bases reguladoras. ORDEN ITC/3690/2005, de 22 de noviembre (BOE 29/11/2005)

por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores.

Modificación Orden de Bases. Orden ITC/577/2007, de 6 de marzo (BOE 15/03/2007)

por la que se modifica la Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, que regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores.

Convocatoria. Extracto de la Resolución de 14 de noviembre de 2019 (BOE 16/11/2019)

por la que se aprueba una segunda convocatoria de concesión de ayudas para el año 2019, a las Asociaciones y Federaciones españolas de Exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Solicitudes de Axudas Asociacións e Federacións de Exportadores

Subsanación da solicitude de axuda ás Asociacións/Federacións de Exportadores

Xustificación do emprego dos fondos percibidos

Cl@ve

Solicitudes de Axudas Asociacións e Federacións de Exportadores

Subsanación da solicitude de axuda ás Asociacións/Federacións de Exportadores

Xustificación do emprego dos fondos percibidos

Información adicional

Información adicional relativa a este trámite

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991022
Asignación de axudas para Asociacións ou Federacións de Exportadores

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario