Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Remitir no primeiro trimestre de cada ano natural unha certificación anual daquelas estacións radioeléctricas con autorización para a posta en servizo, ratificando que, durante o ano anterior, respectaron os límites de exposición a emisións radioeléctricas. A certificación anual pode ser de tres tipos (B, C ou D), segundo establécese na Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro, pola que se establecen condicións para a presentación de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

​Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08-03-2017)

por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE 29-09-2001)

por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12-01-2002)

por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones

Conforme á Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, queda interrompido desde o 14 de marzo o prazo establecido do primeiro trimestre do ano para presentar as Certificacións Anuais. Ditas certificacións poderanse presentar con data posterior ao 31 de marzo. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o Real Decreto 463/2020 ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

O acceso ao procedemento relativo a Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas está restrinxido a persoas habilitadas polos titulares de uso do dominio público radioeléctrico. Se un titular require habilitar acceso a unha persoa, pode porse en contacto coa Subdirección Xeral de Inspección das Telecomunicacións (SGIT-secretaria@economia.gob.es)

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)

Presentación de certificacións anuais de estacións de TM e LMDS

Axuda para cumprimentar a solicitude e documentación da certificación anual

Esquemas XSD para certificacións anuais tipo B, C e D de TM e LMDS [ZIP] [9 KB]

Validacións na presentación de certificacións anuais de TM e LMDS [PDF] [1092 KB]

Certificación de Niveis de Exposición Radioeléctrica (é necesario incluílo cando se presente certificación tipo B ou D) [ZIP] [142 KB]

Manual de usuario para a presentación telemática de certificacións anuais de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas [PDF] [2,48 MB]

Radiodifusión sonora e de televisión

Presentación de certificacións anuais para estacións de radiodifusión

Axuda para cumprimentar a solicitude e documentación da certificación anual

Esquemas XSD para certificacións anuais tipos B, C e D de radiodifusión

Validacións na presentación de certificacións anuais de radiodifusión [PDF] [1072 KB]

Certificación de Niveis de Exposición Radioeléctrica (é necesario incluílo cando se presente certificacións tipo B ou D) [ZIP] [142 KB]

Manual para a presentación de certificacións anuais de estacións de radiodifusión [PDF][1,23 MB]

Outros servizos (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a multipunto) prestados mediante estacións que formen parte de redes públicas

Presentación de certificacións anuais para estacións doutros servizos

Axuda para cumprimentar a solicitude e documentación da certificación anual

Certificación de Niveis de Exposición Radioeléctrica (é necesario incluílo cando se presente certificación tipo B e D) [ZIP] [839 KB]

Cl@ve

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)

Presentación de certificacións anuais de estacións de TM e LMDS

Radiodifusión sonora e de televisión

Presentación de certificacións anuais para estacións de radiodifusión

Outros servizos (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a multipunto) prestados mediante estacións que formen parte de redes públicas

Presentación de certificacións anuais para estacións doutros servizos

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Área de interese de certificacións anuais de estacións radioeléctricas na web do Ministerio.

Outros procedementos relacionados

Autorización para a posta en servizo de estacións radioeléctricas

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radiodifusión

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de de servizo móbil e fixo de banda estreita

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, radiocomunicación por satélite, fixo punto a multipunto e outros servizos (como radiobúsqueda)

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 210021
Estacións de radiodifusión-Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica (B, C e D)
Código S.I.A.: 880166
Estacións de redes de radiodeterminación, satélite, servizo fixo punto a multipunto, e outras -Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica (B, C e D)
Código S.I.A.: 998860
Estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)-Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica (B, C e D)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario