Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Administrativamente validar a conformidade total ou parcial de compromisos voluntarios por parte dos operadores de telecomunicacións e protexido pola disposición da administración de garantías bancarias. Servirá tamén este procedemento para a execución de seguridade e dando argumentos
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Direccion Xeral de Telecomunicacións e Tecnologias da Informacion
Unidade de Xestión
S.X. de Redes e Operadores de Telecomunicacións
Tema
Redes e operadores de telecomunicacións

Regulamentaria

UMTS

B.O.E. nº 62 de 13 de marzo de 2000

Orde de 10 de marzo de 2000 pola que se resolve o concurso publico convocado para o outorgamento de catro licencias individuais de tipo B2 para o establecemento da rede de telecomunicacións necesaria e para a explotacion do servizo de comunicacións moviles de terceira generacion (UMTS).

Xunto co catro Ordenes Ministeriais de 23 de xuño de 2004, pola que se autorizan as modificacións das condicións ligadas ao catro licencias UMTS.

LMDS

Para a banda de 3,4 a 3,6 Ghz

B.O.E. nº 60 de 10 de marzo de 2000

Orde de 8 de marzo de 2000 pola que se resolve o concurso publico convocado para a adjudicacion de tres licencias individuais de tipo C2 para o establecemento e explotacion de redes publicas de acceso radio na banda de 3,4 a 3,6 Ghz.

Xunto co tres Resolucións da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Informacion de 13 de xuño de 2003, 5 de novembro de 2003 e 3 de marzo de 2004, nas que se autorizan as modificacións das condicións ligadas ao tres licencias LMDS na banda de 3,4 a 3,6 Ghz.

Para a banda de 26 Ghz

B.O.E. nº 60 de 10 de marzo de 2000

Orde de 8 de marzo de 2000 pola que se resolve o concurso publico convocado para a adjudicacion de tres licencias individuais de tipo C2 para o establecemento e explotacion de redes publicas de acceso radio na banda de 26 Ghz.

Xunto co tres Resolucións da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Informacion de 19 de maio de 2003 e as dúas do 3 de marzo de 2004, nas que se autorizan as modificacións das condicións ligadas ao tres licencias LMDS na banda de 26 Ghz.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

O solicitante debe achegar a documentación justificativa necesaria que permita ao Órgano tramitador a validación administrativa do cumprimento do compromiso.

Formulario para remisión de información

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Requisitos para a firma electrónica en aplicacións que utilizan applet Java [PDF] [735 KB]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 990904
Validacion administrativa do cumprimento de compromisos asumidos por operadores de telecomunicacións e en caso de incumprimento, ejecucion de garantias e alegacións

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario