Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Procedementos relativos a instalacións nucleares e radioactivas
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Nuclear
Tema
Energía

Regulamentaria

Real Decreto 1836/1999, de 3 de decembro, (BOE 31/12/1999)

polo que se aproba o Regulamento sobre instalacións nucleares e radioactivas

Real Decreto 35/2008, de 18 de xaneiro, (BOE 18/02/2008)

polo que se modifica o Regulamento sobre Instalacións Nucleares e Radioactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de decembro

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: bzn-cnucleares@miteco.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 175480
Autorizacion previa para instalacións radioactivas do ciclo do combustible nuclear
Código S.I.A.: 175490
Autorizacion de explotacion (posta en marcha) de instalacións nucleares (inclúe renovacion e documentos de explotacion)
Código S.I.A.: 175500
Autorizacion de construccion de instalacións nucleares
Código S.I.A.: 175840
Autorizacion de desmantelamento e Declaracion de clausura de instalacións nucleares
Código S.I.A.: 175850
Autorizacion de transporte de materiais radioactivos
Código S.I.A.: 175900
Autorizacion previa de instalacións nucleares
Código S.I.A.: 175910
Alegacións a expedientes sancionadores a instalacións nucleares
Código S.I.A.: 178610
Declaracion de clausura de instalacións radioactivas con fins cientificos, medicos, agricolas, comerciais ou industriais
Código S.I.A.: 178620
Autorizacion de funcionamento de instalacións radioactivas con fins cientificos, medico, agricolas, comerciais e industriais
Código S.I.A.: 178630
Autorizacion de cambio de titularidade de instalacións radioactivas con fins cientificos, medicos, agricolas, comerciais ou industriais
Código S.I.A.: 178640
Autorizacion de construccion de instalacións radioactivas do ciclo de combustible nuclear
Código S.I.A.: 178650
Autorizacion de explotacion de instalacións radioactivas do ciclo de combustible nuclear. (inclúe renovacion e documentos de explotacion)
Código S.I.A.: 178660
Autorizacion de modificacion de instalacións radioactivas do ciclo do combustible nuclear
Código S.I.A.: 178670
Autorizacion de cambio de titularidade de instalacións radioactivas do ciclo de combustible nuclear
Código S.I.A.: 178680
Autorizacion de desmantelamento de instalacións radioactivas do ciclo de combustible nuclear
Código S.I.A.: 178690
Autorizacion de modificacion de instalacións nucleares
Código S.I.A.: 178700
Autorizacion de cambio de titularidade de instalacións nucleares
Código S.I.A.: 200955
Inscripcion no Rexistro de Entidades que levan a cabo transportes que requiren medidas de proteccion fisica
Código S.I.A.: 200956
Autorizacion (generica ou especifica) de proteccion fisica para o transporte de materia nuclear
Código S.I.A.: 200957
Autorizacion sobre proteccion fisica de instalacións nucleares
Código S.I.A.: 991228
Aprobacion das Memorias de Plans de mantemento, desmantelamento, peche e desinversiones das centrais paralizadas definitivamente
Código S.I.A.: 991531
Resolucion pola que se fixan as cantidades a ter en conta no importe pendente de compensacion das centrais nucleares paralizadas pola Lei 40/1994
Código S.I.A.: 991533
Resolucion pola que se fixa elImporte Pendente de Compensacion das centrais nucleares paralizadas definitivamente pola Lei 40/1994
Código S.I.A.: 991537
Autorizacion de traslado de residuos radioactivos entre España e os Estados Membros da UE ou procedentes ou con destino ao exterior da Comunidade Europea
Código S.I.A.: 991539
Traslado de fontes seladas entre Estados Membros. Confirmacion da declaracion do destinatario das fontes
Código S.I.A.: 994154
Inscripcion no Rexistro de transportistas de material radioactivo e sustancias nucleares

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario