Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
A solicitude de reversion dunha expropiacion forzosa é o dereito que corresponde ao expropiado ou aos seus causahabientes para recobrar a totalidade ou a parte sobrante do expropiado, en caso de non executarse a obra ou de non establecerse o servizo que motivo a expropiacion, asi coma se desaparecer a afectacion, abonando unha indemnizacion.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Lei de 16 de Decembro de 1954 sobre expropiacion forzosa.

Decreto de 26 de Abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de Expropiacion Forzosa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación de Reclamacións

Presentación de solicitudes de reversión

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de solicitudes

Presentación de recurso

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Informacion sobre o tramite [PDF][95,56 KB]

Formulario de informacion

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220331
Reversión expropiación forzosa

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 220331

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario