Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Información de referencia en bruto, os mercados de petróleo e biocombustíbeis para a Dirección Xeral da Política de Enerxía e Minas
Modo de acceso
Certificado Dixital Acceso libre
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Resolucion de 29 de Maio de 2007 da Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas (BOE 29/06/2007)

Pola que se aproban os novos formularios oficiais para a remision de informacion á Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas, á Comision Nacional da Energia e á Corporacion de Reservas Estrategicas de Produtos Petroliferos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Para acceder ao procedemento de envío de información é necesario dispor de certificado electrónico.

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Axuda para cumprimentar a solicitude

Instrucións [PDF][61 kB]

Acceso libre

Anexos para os distintos suxeitos obrigados a enviar información

Con obxecto dunha identificación máis sinxela dos anejos por parte dos diferentes suxeitos obrigados ao envío da información na Web agrupáronse os Anejos correspondentes aos seguintes suxeitos obrigados ao envío da información:

Grupo I:

Suxeitos obrigados que sexan refineros ou produtores de biocarburantes [XLS] [986 kB]

Suxeitos obrigados que sexan refineros ou produtores de biocarburantes [ODS] [115 Kb]

Grupo II: 

Suxeitos obrigados sen capacidade de refino e que non produzan biocarburantes [XLS] [864 Kb]

Suxeitos obrigados sen capacidade de refino e que non produzan biocarburantes [ODS] [82 Kb]

Grupo III:

Suxeitos obrigados de GLP [XLS] [229 Kb]

Suxeitos obrigados de GLP [ODS] [38 Kb]

Grupo IV:

Almacenistas ou empresas arrendadoras [XLS][152 Kb]

Almacenistas ou empresas arrendadoras [ODS][21 Kb]

Grupo V:

Información trimestral de compra-venda entre operadores [XLS] [115 Kb]

Información trimestral de compra-venda entre operadores [ODS] [20 Kb]

Grupo VIN:

Información anual de GLP [XLS] [60 Kb]

Información anual de GLP [ODS] [19 Kb]

Grupo VII:

Calquera suxeito obrigado non incluído entre os anteriores [XLS] [1121 Kb]

Calquera suxeito obrigado non incluído entre os anteriores [ODS] [129 Kb]

Axuda para cumprimentar a solicitude 

Introdución de datos e envío da información [PDF] [968 Kb]

Enchemento de Anexos [PDF] [46 Kb]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 993567
Remision de Informacion de Cru, Mercados Petroliferos e Biocarburantes

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario