Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Información de referencia en bruto, os mercados de petróleo e biocombustíbeis para a Dirección Xeral da Política de Enerxía e Minas
Modo de acceso
Certificado Dixital Acceso libre
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Resolucion de 29 de Maio de 2007 da Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas (BOE 29/06/2007)

Pola que se aproban os novos formularios oficiais para a remision de informacion á Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas, á Comision Nacional da Energia e á Corporacion de Reservas Estrategicas de Produtos Petroliferos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Para acceder ao procedemento de envio de informacion é necesario dispor de certificado electronico.

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Axuda para cumprimentar a solicitude

Instrucións [PDF][54 kB]

Acceso libre

Anexos para os distintos suxeitos obrigados a enviar informacion

Con obxecto dunha identificacion mais sinxela dos anejos por parte dos diferentes suxeitos obrigados ao envio da informacion na Web agrupáronse os Anejos correspondentes aos seguintes suxeitos obrigados ao envio da informacion:

Grupo I:

Suxeitos obrigados que sexan refineros ou produtores de biocarburantes [XLS] [964 kB]

Suxeitos obrigados que sexan refineros ou produtores de biocarburantes [ODS] [115 Kb]

Grupo II: 

Suxeitos obrigados sen capacidade de refino e que non produzan biocarburantes [XLS] [844 Kb]

Suxeitos obrigados sen capacidade de refino e que non produzan biocarburantes [ODS] [82 Kb]

Grupo III:

Suxeitos obrigados de GLP [XLS] [217 Kb]

Suxeitos obrigados de GLP [ODS] [38 Kb]

Grupo IV:

Almacenistas ou empresas arrendadoras [XLS][139 Kb]

Almacenistas ou empresas arrendadoras [ODS][21 Kb]

Grupo V:

Informacion trimestral de compra-venda entre operadores [XLS] [103 Kb]

Informacion trimestral de compra-venda entre operadores [ODS] [20 Kb]

Grupo VIN:

Informacion anual de GLP [XLS] [49 Kb]

Informacion anual de GLP [ODS] [19 Kb]

Grupo VII:

Calquera suxeito obrigado non incluído entre os anteriores [XLS] [1098 Kb]

Calquera suxeito obrigado non incluído entre os anteriores [ODS] [129 Kb]

Axuda para cumprimentar a solicitude 

Introduccion de datos e envio da informacion [PDF] [945 Kb]

Cumplimentacion de Anexos [PDF] [45 Kb]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 993567
Remision de Informacion de Cru, Mercados Petroliferos e Biocarburantes

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario