Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Presentacion dá declaracion de responsable do rexistro, cambio de rexistro, correccion de anomalias e baixa non Rexistro de Empresa de Instalacion de telecomunicacions dá Secretaria de Estado de Telecomunicacions e Sociedade dá Informacion.

Exclusivamente para empresas de instalacion con residencia fiscal fora dá Comunidade Autonoma de Cataluña.

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Direccion Xeral de Telecomunicacións e Tecnologias da Informacion
Unidade de Xestión
S.X. de Redes e Operadores de Telecomunicacións
Tema
Empresas de instalación de telecomunicacións do rexistro

Regulamentaria

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo (BOE 24/03/2010)

Polo que se aproba o Regulamento regulador da actividade de instalacion e mantemento de equipos e sistemas de telecomunicacion.

Orde ITC/1142/2010, de 29 de abril (BOE 05/05/2010)

Polo que se desenvolve o Regulamento regulador da actividade de instalacion e mantemento de equipos e sistemas de telecomunicacion, aprobado polo Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.

Aconséllase a utilizacion da navegador Internet Explorer para garantir o correcto funcionamento da aplicacion.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Inscrición

Instrucións previas para cumprimentar a declaración responsable de inscrición [PDF] [245 KB]

Acceso ao formulario de inscrición e envío telemático

Modificación da Inscrición

Instrucións previas para cumprimentar a declaración responsable de modificación [PDF] [250 KB]

Acceso ao formulario de modificación e envío telemático

Cancelación da inscrición

Instrucións previas para cumprimentar a solicitude de cancelación de inscrición [PDF] [106 KB]

Acceso ao formulario de cancelación e envío telemático

Subsanación de anomalías/achega de documentación

Instrucións previas para cumprimentar a solicitude de subsanación de anomalías [PDF] [138 KB]

Acceso ao formulario de subsanación e envío telemático

Solicitude de Certificación Rexistral

Instrucións previas para cumprimentar a solicitude de certificación rexistral [PDF] [147 KB]

Acceso ao formulario de solicitude de certificación e envío telemático

Consulta do estado de tramitación

Instrucións previas [PDF] [129 KB]

Acceso á consulta no Rexistro electrónico

Declaración de continuidade na actividade de instalación

Instrucións previas [PDF] [415 KB]

Acceso ao formulario de declaración de continuidade na actividade

Procedementos para realizar o pago de taxas

Acceso ao pago telemático na Sede electrónica do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Acceso á xeración do impreso de pago (para o seu pago posterior na entidade financeira)

Nota: Tamén pode realizar o pago telemático por medio da súa banca por internet, se previamente xerou o impreso de pago na ligazón anterior.

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Manual de usuario do formulario de inscrición [PDF] [3824 KB]

Manual de usuario do formulario de modificación [PDF] [4065 KB]

Información adicional

Para calquera incidencia relacionada coa presentacion dos formularios, rogamos contacte connosco en oficinavirtual@minetad.es  achegando envorcado de pantalla descritivo da mesma, indicacion do formulario concreto utilizado, informacion sobre o sistema operativo utilizado e calquera outro dato que considere de interes.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 155038
Inscripcion no Rexistro de Empresas Instaladoras de Telecomunicacion da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Informacion

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario