Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
O recurso extraordinario de revision é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas fisicas e juridicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital que sexan firmes na via administrativa. Unicamente se podra interporse basandose nalgunha das causas taxadas que recolle o articulo 125 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comun das Administracións Publicas.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Presentación de recursos

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de solicitudes

Presentación de recurso extraordinario de revisión

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Informacion sobre o tramite [PDF][108,01 KB]

Formulario de informacion

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215169
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario