Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
O recurso potestativo de reposicion é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas fisicas e juridicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital, permitindo revisar o acto ou a resolucion polo mesmo organo administrativo que o dito, sempre que poña fin á via administrativa. Este recurso é potestativo xa que pode prescindirse do seu interposicion e acudir directamente á jurisdiccion contencioso-administrativa.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación de solicitudes

Presentación de recursos de reposición

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de solicitudes

Presentación de recursos de reposición

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Informacion sobre o tramite

Formulario de informacion

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215168
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 215168

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario