Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
É o instrumento que permite aos cidadáns solicitar ao Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital que cando, en virtude dunha disposicion xeral que non precise de actos de aplicacion ou en virtude dun acto, contrato ou convenio administrativo, este Ministerio veña obrigado a realizar unha prestacion concreta en favor dunha ou varias persoas determinadas, quen tivesen dereito a ela poden reclamar a esta Administracion o cumprimento de dita obligacion.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Presentación de recursos contra a inactividade da administración

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Informacion sobre o tramite [PDF][105,89 KB]

Formulario de informacion

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220328
Recurso contra a inactividade da Administración

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario