Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Recoñecer como unha asociación de radio afeccionados para as asociacións legalmente constituídas e rexistradas no Catastro de Asociacións, cuxo obxectivo para a radio amateur e estamos comprometidos en facer cumprir a lexislación sobre o tema.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Direccion Xeral de Telecomunicacións e Tecnologias da Informacion
Unidade de Xestión
S.X. de Ordenacion das Telecomunicacións
Tema
Certificacións e declaracións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

O solicitante debera achegar:

  • Estatutos da asociacion.
  • Resolucion de inscripcion no Rexistro Nacional de Asociacións ou no Rexistro de Asociacións da Comunidade Autonoma correspondente.
  • Copia do N.I.F. da asociacion. 

Solicitude de Recoñecemento como Asociacion de Radioaficionados

Manuais de configuracion do navegador para a firma electronica

Requisitos de configuracion da Applet de Firma [PDF] [887,65 KB]

Requisitos xerais de configuracion do Almacen de Certificados [PDF] [1,14 MB]

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991003
Recoñecemento de asociacións de radioaficionados.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario