Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Presentación dos proxectos postos en servizo e certificacións anuais as emisoras. Documentación Polo.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Direccion Xeral de Telecomunicacións e Tecnologias da Informacion
Unidade de Xestión
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10/05/2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico

Real Decreto 805/2014, de 19 de setembro, (BOE 24/09/2014)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da Television Dixital Terrestre e regúlanse determinados aspectos para a liberacion do dividendo dixital.

Real Decreto 964/2006, de 1 de setembro (BOE 18/09/2006)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia.

Real Decreto 439/2004 de 12 de marzo (BOE 08/04/2004)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da Television Dixital Local.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29/09/2001)

polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas.

Real Decreto 1287/1999, de 23 de xullo (BOE 26/07/1999)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da radiodifusion sonora dixital terrestre.

Real Decreto 765/1993, de 21 de maio (BOE 11/06/1993)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas medias (hectometricas).

Real Decreto 1273/1992, de 23 de outubro (BOE 01/12/1992)

polo que se regula o outorgamento de concesións e a asignacion de frecuencias para a explotacion do servizo publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia polas Corporacións Locais.

Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro (BOE 12/01/2002)

pola que se establecen condicións para a presentacion de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións.

 

Esta aplicación é de acceso restrinxido a persoas habilitadas polas entidades autorizadas pola Subdirección Xeral de Planificación e Xestión do Espectro radioeléctrico

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Xenerais

Consulta do estado de procesamiento das solicitudes

Xestión dos usuarios habilitados para presentar e consultar solicitudes

Xestión de usuarios habilitados para visar (colexios profesionais)

Comprobación de datos de municipio

Aprobar un proxecto técnico de estación de radiodifusión e a consecuente autorización para efectuar a instalación, ou solicitar a súa modificación

Solicitude para a aprobación dun proxecto técnico de nova estación de radiodifusión (Alta) e a consecuente autorización para efectuar a instalación, modificación do mesmo, e remisión de información adicional.

Resposta a requirimento de subsanación con achega de documentación adicional

Axuda para cumprimentar a solicitude e documentación do proxecto

GenXML: Ferramenta para a xeración dos ficheiros XML de proxectos técnicos

Esquema XSD para a presentación de proxectos

Validacións asociadas coa presentación telemática de proxectos técnicos de estacións de radiodifusión sonora e de televisión

Manual de usuario da ferramenta GenXML para a xeración de ficheiros XML de proxectos técnicos

Manual para a presentación de proxectos e autorizacións de posta en servizo con certificación sustitutiva

Diferenzas entre o esquema XSD V2.0 e XSD V3.0 para procedementos de Nova Estación (Alta), Información Adicional e Modificación de Estación

Consulta de expedientes de estación que deben presentarse mediante os procedementos telemáticos de Modificación ou Información/Documentación Adicional

Manual de usuario da consulta do tipo de tramitación de estacións de radiodifusión [PDF] [585 KB]

Consulta de expedientes de titular de Radiodifusión

Manual de usuario da consulta de titulares de radiodifusión [PDF] [579 KB]

Outros procedementos relacionados

Autorización para a Posta en Servizo de estacións radioeléctricas

Presentación de certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións

Cl@ve

Consulta del estado de las solicitudes

Gestión de los usuarios habilitados para presentar y consultar solicitudes

Gestión de usuarios habilitados para visar (colegios profesionales)

Aprobar un proyecto técnico de estación de radiodifusión y la consecuente autorización para efectuar la instalación, o solicitar su modificación

Solicitud para la aprobación de un proyecto técnico de nueva estación de radiodifusión (Alta) y la consecuente autorización para efectuar la instalación, modificación del mismo, y remisión de información adicional

Respuesta a requerimiento de subsanación con aportación de documentación adicional

Presentar las certificaciones anuales de niveles de exposición radioeléctrica (B, C y D)

Presentación de certificaciones anuales para estaciones de radiodifusión (tipos B, C y D)

Subsanación de Medidas de Radiodifusión

Información adicional

Más información sobre estaciones de radiodifusión

Recomendaciones sobre vallado y señalización [PDF][388,92 KB]

AutoFirma: herramienta para el firmado de documento XML

Acceso a Valide: (Herramientas para la firma y validación de documentos electrónicos)

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 151130
Aprobacion dun proxecto tecnico de estacion de radiodifusion e a consecuente autorizacion para efectuar a instalacion, ou modificacion do

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 151130

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario