Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
  • Solicitude de novos servizos de Radiodeterminación, Satélite, Exploración da Terra por Satélite, Investigación Espacial, Radioastronomía ou Servizo Fixo punto a multipunto.
  • Solicitude de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas.
  • Solicitude de Autorización para a Posta en Servizo de Redes Radioeléctricas. 
  • Subsanación de Solicitude.
  • Desistimiento de Solicitude.
  • Presentación de alegacións.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014).

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

Polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29-09-2001)

Polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas.

Resolucion de 4 de maio de 2017 (BOE 12-05-2017)

Da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Informacion, pola que se determinan os tipos de estacións radioelectricas para os que se require unha certificacion sustitutiva do acto de recoñecemento tecnico previo á autorizacion para a posta en servizo.

Tratamento de datos persoais [PDF] [503 KB]

 

As notificacións correspondentes á solicitude realizásense por medios electronicos mediante comparecencia do interesado ou o seu representante debidamente identificado na sede electronica do Ministerio (acceso con certificado electronico). Informásese da existencia das devanditas notificacións a traves do correo electronico especificado na solicitude.

De acordo coa normativa vixente, se transcorresen dez dias naturais sen que se acceda ao contido da notificacion, se entendera que a mesma foi rexeitada e se tendra por efectuado o tramite, continuando o procedemento.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Solicitude de nova Rede Radioeléctrica

Solicitude de modificación de Rede Radioeléctrica

Solicitude de Autorización para a Posta en Servizo de Redes Radioelectricas

Subsanación da solicitude

Desistimiento de Solicitude de Rede Radioeléctrica

Presentación de alegacións

Pago de taxas de tramitación de Telecomunicacións. Modelo 790

Modelo solicitude exención taxa [DOC] [165 KB]

Modelo solicitude exención taxa [ODT] [136 KB]

Declaración non inhabilitación competencia profesional [DOC] [163 KB]

Declaración non inhabilitación competencia profesional [ODT] [134 KB]

Axuda para cumprimentar a solicitude

Manual de solicitude electrónica de Dominio Público Radioléctrico [PDF] [473 KB]

Guía para a instalación da sinalización e valado de estacións radioeléctricas [PDF] [839 KB]

Requisitos Técnicos para a firma electrónica

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: Sgpger@minetad.es

Solicitude de información sobre Solicitudes para a Autorización de Posta en servizo, por correo electrónico: Sgit@minetad.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206146
Estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, satélite, fixo punto a multipunto, fixo de banda ancha, banda reservada, móbil e fixo de banda estreita e outra-Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 990984
Outorgamento de concesións, autorizacións e afectacións demaniales
Código S.I.A.: 990987
Cancelacion de concesións, autorizacións e afectacións demaniales
Código S.I.A.: 990988
Renovacion de concesións, autorizacións e afectacións demaniales

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario