Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Actualmente en España existe unha oferta importante de servizos de apoio ao emprendedor que quere iniciar un proxecto empresarial así como á pequena e mediana empresa (Peme) xa constituída. Na devandita oferta interveñen organismos da máis variada procedencia, Administracións públicas, asociacións empresariais, Cámaras de comercio, etc.

Con este programa preténdese mellorar a oferta xa existente de servizos dirixidos a Peme e emprendedores, incidindo nunha maior especialización dos mesmos e reforzando a cooperación e coordinación entre centros. Desta maneira incídese tanto na creación de empresas como na mellora da competitividade das empresas, ao impulsar e reforzar os servizos de apoio cos que contan, nas diferentes etapas do ciclo de vida dos seus proxectos empresariais.

Modo de acceso
Certificado Dixital Por código de expediente
Centro de Xestión
Secretaría Xeral de Industria e Pequenas e Medianas Empresas - E04934403
Dirección xeral
Direccion Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa
Unidade de Xestión
S.G. de Apoio á Peme
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo (BOE 10/03/2010)

Por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

Orden ITC/746/2011, de 24 de marzo (BOE 04/04/2011)

Por la que se modifica la Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

Orden IET/968/2012, de 3 de mayo, (BOE 08/05/2009)

Por la que se modifica la Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

Texto Refundido de la Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo [PDF] [76 KB]

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Por código de expediente

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 201004
Promocion de Centros de Apoio a Emprendedores-programa de Actuacións Especiais El Hierro
Código S.I.A.: 998545
Promoción de Centros de Apoio a Emprendedores(CEAE)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario