Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
De medios de comunicación de datos de rexistro de produción de electricidade a partir de enerxías renovables, coxeración e residuos entre os organismos competentes das comunidades autónomas e D. G. Política Enerxética e Minas
Modo de acceso
Certificado Dixital Por código de expediente
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

Real Decreto 413/2014, de 6 de xuño (BOE 10-06-2014)

Polo que se regula a actividade de produccion de energia electrica a partir de fontes de energia renovables, cogeneracion e residuos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Comunicacion de datos rexistrais de instalacións de produccion de energia electrica a partir de fontes de energia renovables, cogeneracion e residuos entre organos competentes das Comunidades Autonomas e a D.X. Politica Energetica e Minas.

Con caracter xeral, as instalacións de produccion de energia electrica incluídas no ambito de aplicacion do Real decreto 413/2014, de 6 de xuño, deberan estar inscritas obrigatoriamente no rexistro administrativo de instalacións de produccion de energia electrica dependente do Ministerio de Industria, Energia e Turismo. Durante o proceso de tramitacion dunha instalacion de produccion de energia electrica cuxas autorizacións sexan competencia das comunidades autonomas, estas realizasen a inscripcion previa e definitiva da instalacion e daran traslado dos devanditos datos rexistrais á Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas para a súa toma de razon no seu Rexistro de Instalacións de produccion de energia electrica, consignando polo menos os datos recolleitos no anexo X do Real Decreto 413/2014, de 6 de xuño.

A formalizacion da inscripcion no rexistro do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, dá lugar á asignacion dun numero de identificacion no mesmo que é comunicado á comunidade autonoma competente. Ditas comunicacións realizásense a traves da presente aplicacion.

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Axuda para cumprimentar a solicitude

Instrucións para o procedemento de envio de informacion [PDF] [249 KB]

Por código de expediente

Para acceder ao procedemento de envio de informacion é necesario rexistrarse previamente e obter un usuario e contrasinal.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 993860
Rexistro de Instalacións de Produccion

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 993860

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario