Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición

Sistema de Información para a inscrición no rexistro do réxime de remuneración específica en estado pre-distribución de acordo coas seguintes chamadas:

  • Facilidades tecnolóxicas eólica situados nas Illas Canarias, ata un máximo de 450 MW baixo a venres disposición adicional da Orde IET / 1459/2014.
  • Instalaciones de cogeneracion, biomasa, biogas, hidroelectrica y residuos definidas en la disposicion adicional cuarta del real decreto 413/2014, de 6 de junio.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Electric (BOE (27/12/2013)

Real Decreto 413/2014, de 6 de Xuño (BOE 10/06/2014)

Polo que se regula a actividade de produccion de energia electrica a partir de fontes de energia renovables, cogeneracion e residuos.

Real Decreto 947/2015, de 16 de outubro, (BOE 17/10/2015),

polo que se establece unha convocatoria para o outorgamento do regimen retributivo especifico a novas instalacións de produccion de energia electrica a partir de biomasa no sistema electrico peninsular e para instalacións de tecnologia eolica.

Orde IET/2212/2015, de 23 de outubro, (BOE 24/10/2015),  

pola que se regula o procedemento de asignacion do regimen retributivo especifico na convocatoria para novas instalacións de produccion de energia electrica a partir de biomasa situadas no sistema electrico peninsular e para instalacións de tecnologia eolica, convocada ao amparo do Real Decreto 947/2015, de 16 de outubro, e apróbanse os seus parametros retributivos e correccion de erros.

Resolucion de 30 de novembro de 2015, da Secretaria de Estado de Energia, (BOE 3/12/2015),

pola que se convoca a poxa para a asignacion do regimen retributivo especifico a novas instalacións de produccion de energia electrica a partir de biomasa situadas no sistema electrico peninsular e a instalacións de tecnologia eolica, e establécense o procedemento e as regras da mesma, ao amparo do disposto no Real Decreto 947/2015, de 16 de outubro, e na Orde IET/2212/2015, de 23 de outubro e correccion de erros.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 203042
PERSES - Inscripcion no rexistro de regimen retributivo especifico en estado de preasignacion.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario