Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Concesión, renovación, concentración de investimentos e transferencia de autorizacións de busca obligacionesy extinción
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Lei 12/2007 pola que se modifica a Lei 34/1998 de 7 de outubro

Do Sector de Hidrocarburos co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de xuño de 2003 sobre normas comúns para o mercado interior do gas natural.

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos.

Real Decreto 2362/1976 (BOE 14/10/1976) de 30 de xullo

Polo que se aproba o Regulamento da Lei sobre Investigacion e explotacion de hidrocarburos de 27 de xuño de 1974

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991784
Outorgamento, prorroga, concentracion de investimentos e transferencia de obligacionesy extincion de permisos de investigacion

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario