Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Inscrición e modificación de datos no Rexistro Administrativo de distribuidores, comerciantes e consumidores directos á comercialización do gas por gasoduto
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos
Tema
Energía

Regulamentaria

Lei 12/2007, de 2 de xullo, pola que se modifica a Lei 34/1998, de 7 de outubro

do Sector de Hidrocarburos co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de xuño de 2003 sobre normas comúns para o mercado interior do gas natural

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos

Real Decreto 1434/2002, de 27 de decembro

Polo que se regulan as actividades de transporte, distribucion, comercializacion, subministración e procedementos de autorizacion de instalacións de gas natura.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Información adicional

Solicitude de informacion por correo electronico: ragana@minetur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 992277
Inscripción y modificación de datos en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado de combustibles gaseosos por canalización

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario