Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Conxunto de procedementos que permite aos Fabricantes e Representantes de vehiculos, partes e pezas a inscripcion no Rexistro de Fabricantes e firmas autorizadas, a solicitude de Fin de Serie, a solicitude de Cartóns eITV, a matriculacion electronica, asi como a tramitacion electronica dos expedientes de Homologacion Nacional de Tipo, Homologacion de Tipo Europea, Homologacion de Directivas e Regulamentos Parciais, Homologacion Individual, Conxuntos Funcionais, Informes H, Aplicacións Particulares, Fichas Reducidas e dos certificados emitidos de acordo ao Codigo maritimo internacional de Mercancias perigosas (IMDG).
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve Por código de expediente
Centro de Xestión
Secretaría Xeral de Industria e Pequenas e Medianas Empresas - E04934403
Dirección xeral
Direccion Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa
Unidade de Xestión
S.X. de Calidade e Seguridade Industrial
Tema
Homologación de vehículos

Regulamentaria

O Real Decreto 750/2010, de 4 de xuño , (BOE 24-06-2010),  polo que se regulan os procedementos de homologacion de vehiculos de motor e os seus remolques, maquinas autopropulsadas ou remolcadas, vehiculos agricolas, asi como de sistemas, partes e pezas de devanditos vehiculos.

Real Decreto 866/2010, de 2 de xullo , (BOE 14-07-2010),  polo que se regula a tramitacion das reformas de vehiculos.

Real Decreto 2028/1986, de 6 xuño , (BOE 9-01-2015), sobre as normas para a aplicacion de determinadas directivas da CE, relativas á homologacion de tipo de vehiculos automoviles, remolques, semirremolques,motocicletas, ciclomotores e vehiculos agricolas, asi como de partes e pezas de devanditos vehiculos.

Orde ITC/2536/2006, de 26 de xullo , (BOE 3-08-2006),  pola que se regula o soporte electronico do cartón eITV e modifícanse os anexos 10 e 11 do Real Decreto 2140/1985, de 9 de outubro, polo que se ditan normas sobre homologacion de tipos de vehiculos, remolques, semirremolques, asi como de partes e pezas de devanditos vehiculos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Cl@ve
Por código de expediente

Acceso ao procedemento  por codigo de expediente  (excepto para solicitude de Fin de Serie)

Información adicional

Acceso a paxínaa de preguntas frecuentes sobre vehiculos

Para informacion administrativa ou procedimental

Para consultas informaticas: oficinavirtual@minetur.es

Acceso a paxínaa web de Gestion Integrada de Aplicacións de Vehiculos

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 201200
Homologación individual de vehiculos
Código S.I.A.: 201201
Fabricantes de Conxuntos Funcionais de Vehiculos
Código S.I.A.: 201524
Homologacion Nacional de Tipo de Vehiculos
Código S.I.A.: 202530
Fins de Serie de Vehiculos
Código S.I.A.: 202531
Informes H de Vehiculos
Código S.I.A.: 202646
Fichas Reducidas de Vehiculos
Código S.I.A.: 203231
Expedicion en formato papel do cartón de Inspeccion Tecnica de Vehiculos
Código S.I.A.: 993565
Expedición do Cartón electrónico de Inspección Técnica de Vehículos (eITV)
Código S.I.A.: 996078
Rexistro Nacional de Fabricantes e Representantes de Vehiculos
Código S.I.A.: 999202
Homologacións Parciais de Vehiculos

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario