Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Gestion e recaudacion en período voluntario das achegas á Corporacion de Radio e Television Española a realizar polos operadores de comunicacións electronicas de ambito geografico estatal ou superior ao dunha comunidade autonoma e polos licenciatarios e fornecedores do servizo de comunicacion audiovisual televisiva de ambito geografico estatal ou superior ao dunha comunidade autonoma.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.G. de Contenidos de la Sociedad de la Información
Tema
Certificacións e declaracións

Regulamentaria

Lei 8/2009, de 28 de agosto, de financiacion da Corporacion de Radio e Television Española. (BOE 31/08/2009)

Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 8/2009, de 28 de agosto, de financiacion da Corporacion de Radio e Television Española. (BOE 03/08/2010)

Orde PRE/2516/2015, de 26 de novembro, (BOE 28/11/2015)

pola que se determina a data na que o Ministerio de Industria, Energia e Turismo comeza a exercer de forma efectiva determinadas funcións en materia audiovisual transferidas pola Lei 3/2013, de 4 de xuño, de creacion da Comision Nacional dos Mercados e a Competencia e pola Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións.. 

Orde IET/2785/2015, de 17 de decembro, pola que se regulan determinados aspectos da gestion recadatoria das achegas á Corporacion de Radio e Television Española. (BOE 23/12/2015)

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Comunicación de representante legal ante o Ministerio para a realización de trámites relacionados con este procedemento

Atención, para poder realizar trámites e/ou actuacións relacionadas coa achega á Corporación RTVE, esíxese certificado dixital pertencente ao representante legal do suxeito pasivo da achega á Corporación RTVE, polo que é imprescindible que previamente sexa cumprimentado o presente formulario de comunicación de datos do representante legal.

Formulario de Achega á Corporación de Radio e Televisión Española

Axuda para cumprimentar a solicitude

Instrucións enchemento formulario representante legal [PDF] [362 KB]

Instrucións formulario achega á corporación Radio e Televisión Española [PDF] [1542 KB]

Cl@ve

Formulario de Achega á Corporación de Radio e Televisión Española

Información adicional

Solicitude de informacion por correo electronico: secretariacontenidos@minetur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202533
Aportacion á Corporacion de Radio e Television Española

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario