Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa

Geltokia zerbitzuan jartzeko baimena ematea: ordezko ziurtagiri bat aurkeztuz (APSCS) edo telekomunikazio-ikuskaritzak egindako azterketa tekniko baten bidez (APSI).

Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Telekomunikazioen estatu idazkaritza eta azpiegitura Digitalak - E05069801
Zuzendaritza Nagusia
Telekomunikazio zerbitzuen Antolaketa eta zuzendaritza nagusia ikus-entzunezko komunikazioa - E04796207
Kudeaketa Unitatea
Telekomunikazioen Azpiegitura Digitalak eta ikuskaritzako zuzendariordetza nagusia
gaia
Espektro Erradioelektriko

Araudia

Zerbitzu guztietarako

2004Ko maiatzaren 9 / 9 legea, telekomunikabideei buruzko orokorra (10-05-2014 BOE)

123 / 2007Ko Errege Dekretua, otsailaren 24koa (BOE 2007ko / 03 / 08).

erabilerari buruzko erregelamendua onartzen duena (radioelectrico jabari publikoa

1066 / 2001 Dekretua, irailaren 28koa (BOE 29, 2001eko / / 9)

babes baldintzak ezartzen dituen araudia onartzen duena (radioelectrico jabari publikoa, emisio irrati-elektriko mugak eta emisio irrati-elektriko aurkako osasun babeserako neurriak

CTE / / 23) agindua, urtarrilaren 11koa (BOE) / 01 / 12)

zenbait baldintza ezartzen ditu azterketak eta ziurtagiriak aurkezteko operadoreek irrati-komunikazioko zerbitzuak

Ebazpena, 2007ko maiatzaren 4an (05 / / 2017ko 12ko BOE)

estazio irrati-elektriko guztiak zehazten duen helburu den teknikari bat ordezko ziurtagiria eskatu aurreko urteko aitorpen egintza martxan jartzeko baimena

Ebazpena, 2007ko uztailaren 28an (BOE 2007ko / 08 / 8)

Informazio gizarterako estatu idazkaritzak eta tokiko Agenda digitala, por la que se aprueban los modelos zerbitzuan jartzeko baimena duten instalazioak (jabari publikoa erabiltzen dituzten zenbait radioelectrico

Radiodifusion

391/2019 Errege Dekretua (ekainaren 21eko (BOE 25/06/2019)

onartu duen Lurreko telebista digitalaren Plan tekniko nazionalak eta dibidendu digitala (askatzeko beste zenbait alderdi arautzen dira

964 / 2006 Dekretua, irailaren 1ekoa (BOE); / / 8)

plana onartzen duen Soinu Uhinen maiztasuna, eta espainiako Radiodifusion modulazioa Metriko Teknikaria

2004Ko martxoaren 12ko 439 / Errege Dekretua (BOE 08 04 / / 2004)

Espainiako plana onartzen duen Tokiko telebista digitalaren Teknikaria

1287 / 1999 Dekretua, uztailaren 23koa (EBO, 26 / 07 / 1999)

plana onartzen duen soinu digitalaren nazionalaren radiodifusion Teknikaria

765 / 1993 Dekretua, maiatzaren 21ekoa (EBO, 11 06 / / urtean)

plana onartzen duen Soinu Uhinak batez ere estatuko Radiodifusion Teknikaria (hectometricas)

1273 / 1992 Errege Dekretua, urriaren 23koa (EBO, 1992 / 01 / 12)

emakidak ematea arautzekoa eta zerbitzu publikoa ustiatzeko lanak egiteko maiztasunak esleitzea, Uhin Baten maiztasuna Radiodifusion Metriko eta toki-korporazioek modulazioa

Radioaficion

19 / Legea, 1983ko azaroaren 16koa (1983, 11 / / 13)

jarri kanpoan: higiezinen gaineko eskubidea (antenak, estazio irrati-elektriko zaleak

/ 1986 2623 Errege Dekretua, azaroaren 21 (1986 (30 / / 12)

estazio irrati-elektriko antenen instalazioak arautzen duen profesionala

1311 LAE / / agindua, 2013ko uztailaren 9koa (EBO, 2013ko 07 / / 12)

jabari publikoa erabiltzeko araudia onetsi zuena (radioelectrico irratizaleen bidez

1998Ko ekainaren 25eko agindua (BOE, 11 07 / / urtean)

ekipoen ezaugarri teknikoak zehazten ditu radioaficionado komertzialak

Ebazpena, 2006ko irailaren 20koa (BOE) / 10 / 31)

aplikatu eta garatzeko jarraibideak ematen dituena (alegia, herri-jabarira bildu radioelectrico erabilera araudia

2020ko ekainaren 2tik aurrera, proiektu teknikoak onartzeko eta irrati- eta telebista-estazioak zerbitzuan jartzeko prozedurei buruzko eskabideak aurkezteko metodo berri bat gaituko da. LPFn oinarritutako egungo inprimakiak 2020ko maiatzaren 20tik aurrera ez dira eskuragarri egongo, eta data horretatik aurrera ez dira onartuko berariazko aurkezpen-inprimaki berrien bidez aurkeztu ez diren eskabideak. Aurkezteko modu berriaren oinarri diren tresnak eta dokumentuak ere eguneratuko dira (XSD eskemak, GenXML, baliozkotzeak …). Informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune honetara: Servicios de radiodifusión (sonora y de televisión).

Gaur egun, 2020ko maiatzaren 20ra arte, banda harmonizatuetako edo irrati-difusioko komunikazio elektronikoei buruzko prozedurarako sarbidea jabari publiko erradioelektrikoa erabiltzen duten titularrek gaitutako pertsonentzat dago mugatuta. Titular batek pertsona bati sarbidea eman behar badio, Telekomunikazioen Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusiarekin jar daiteke harremanetan. (SGIT-secretaria@economia.gob.es).

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Talde bateratuak, komunikazio elektronikoen (telefono mugikorrak eta LMDS)

Martxan jartzeko baimena eskatzeko, komunikazio elektronikoen zerrenda estazio bateratuak (telefonia mugikorra eta LMDS)

Aurkeztu beharreko agiriak(bi formatu guztietan, edo ZDL DOCX)

Martxan jartzeko baimena (beti ere) ZIP [] [] 159 KB

Instalazioaren buletina (bakarrik erantsi bada APSI) ZIP [] [] 261 KB

Instalazioaren ziurtagiria (soilik aurkeztu badu APSCS) ZIP [] [] 189 KB

Esposizio-maila irrati-elektrikoa ziurtagiria (baldin eta tipologia edo geltokia APSCS bakarrik erantsi ER1 ER3) ZIP [] [] 881 KB

Eskabidea eta dokumentazioa betetzeko laguntza

XSD martxan jartzeko eskema eta LMDS BIDEZKO [] [ZIP] 7 KB

Baliozkotzeak eskatzeko baimena ere martxan jartzeko eta LMDS BIDEZKO KB PDF [] [1148]

Erabiltzailearen eskuliburua eta ziurtagiriak eskatzeko izapideak betetzen badituzte, urteko komunikazio elektronikoen zerrenda estazioak [PDF] [26.6 MB]

Telebista eta irrati-difusio ozena

Martxan jartzeko baimena eskatzeko asmoa duten irrati estazio ziurtagiria

Baimena eskatzeko behar duen azterketa martxan jartzeko zeuden ltdaren estaldura handitzea

Ikuskapena egiteko baimena eskatzeko, irrati zerbitzuan eta gainerako geltokiak

Aurkeztu beharreko agiriak:(bi formatu guztietan, edo ZDL DOCX)

Martxan jartzeko baimena (beti ere) ZIP [] [] 159 KB

Instalazioaren buletina (bakarrik erantsi bada APSI) ZIP [] [] 261 KB

Instalazioaren ziurtagiria (soilik aurkeztu badu APSCS) ZIP [] [] 189 KB

Esposizio-maila irrati-elektrikoa ziurtagiria (baldin eta tipologia edo geltokia APSCS bakarrik erantsi ER1 ER3) ZIP [] [] 881 KB

Eskabidea eta dokumentazioa betetzeko laguntza

Proiektuak aurkezteko baimenak eta eskuz martxan jartzeko asmoa PDF 2,15 MB]] [[ziurtagiriarekin

Martxan jartzeko asmoa duten eskema XSD irrati ziurtagiria

Eskaerak aurkeztean, baliozkotzeak egiteko, irrati zerbitzuan [] [1560 KB PDF] ordezko ziurtagiria

GenXML: XML fitxategiak sortzeko Tresna martxan jartzeko asmoa duten ziurtagiriak

Tresnari buruzko erabiltzaile-eskuliburua XML fitxategiak sortzeko GenXML martxan jartzeko asmoa duten irrati [] [] 5,50 MB) ziurtagiria

Beste zenbait zerbitzu (irrati-bilaketa, irrati-komunikazioa bidez, mugikorra eta banda estuko fijode, puntutik punturako edo puntu finkoa, irrati-lotura, …) sare bidez egindako estazioak

Martxan jartzeko baimena eskatzeko estazio irrati-elektrikoa sarea osatzen duten zerbitzuak ematen dituzten irrati-bilaketa, irrati-komunikazioa bidez, mugikorra eta banda estuko fijode, puntutik punturako edo puntu finkoa, irrati-lotura.

Martxan jartzeko baimena eskatzeko estazio Banda gordez.

Erantsi beharreko agiriak (bi formatu guztietan, edo ZDL DOCX)

Martxan jartzeko baimena (beti ere) ZIP [] [] 159 KB

Instalazioaren buletina (bakarrik erantsi bada APSI) ZIP [] [] 209 KB

Instalazioaren ziurtagiria (soilik aurkeztu badu APSCS) ZIP [] [] 189 KB

Esposizio-maila irrati-elektrikoa ziurtagiria (soilik (53.1 art baldintzak betetzen dituzten estazioen erantsi (123/errege dekretuaz onartutako erregelamendua: 2007ko otsailaren 24ko) ZIP [] [] 881 KB

Irratizaleak

Martxan jartzeko baimena eskatzeko baimena estazio finkoak eta irratizaleen igorguneak

Aurkeztu beharreko agiriak:(bi formatu guztietan, edo ZDL DOCX)

Martxan jartzeko baimena (beti ere) ZIP [] [] 159 KB

Instalazioaren ezaugarri aitorpena (instalazioa egin bada bakarrik erantsi radioaficionado) ZIP [] [] 164 KB

Instalazioaren buletina (baimena duen enpresa batek egin badu bakarrik erantsi euskaltelek jarri) ZIP [] [] 261 KB

Beste mota bateko eskaerak (eskaera atzera egitea, beharrezko zuzenketak egin...)

Formularioa eskuratzeko

Cl@ve

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de TM y LMDS

Radiodifusión sonora y de televisión

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de Radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección para estaciones de Ampliación de Cobertura de TDT.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección para el resto de estaciones de Radiodifusión.

Otros servicios (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, – radioenlaces…) prestados mediante redes de estaciones

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones que formen parte de una red radioeléctrica que preste los servicios de radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces…

Radioafición

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de radioaficionados y de la licencia de estaciones fijas

Otro tipo de peticiones (desistimientos de solicitud presentada, respuesta a subsanaciones requeridas...)

Acceso a formulario

Sarbide mota guztietan laguntzeko informazioa

Eskabidea betetzeko argibideak hemen martxan jartzeko baimena (PDF [] [] KB

Tasen ordainketa izapidetzea, telekomunikazio 790 eredua (irratizaleak Ez dagokio)

Seinaleak eta hesia jartzeko gida PDF estazio irrati-elektrikoak [] [] 796 KB (irratizaleak ez dagokio)

Eremu sentikorrak buruzko argibideak. (Ez dagokio irratizaleak) [] [] 632 KB)

Prozesua martxan jartzeko [[PDF 419 KB]] estazioak

AutoFirma: XML dokumentu sinatua egiteko tresna

Sinadura elektronikoa egiteko baldintza teknikoak

Informazio osagarria

Solicitud de información por correo electrónico: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Área de interés de autorización para la puesta en servicio de estaciones radioeléctricas en la web del Ministerio

Otros procedimientos relacionados

Aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas

Aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones de radiodifusión

Tramitación del título habilitante, y aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones que formen parte de redes de servicio móvil y fijo de banda estrecha

Tramitación del título habilitante, y aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones que formen parte de redes de radiodeterminación, radiocomunicación por satélite, fijo punto a multipunto y otros servicios.

Tramitación del título habilitante, y aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones que formen parte de redes de servicio fijo de banda ancha

Aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones que formen parte de redes de servicio fijo de banda reservada

Tramitación del título habilitante, y aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones de radioafición

Urteko estazio irrati-elektrikoa irrati-komunikazioko esposizio-maila ziurtagiriak

5 G irrati-komunikazioko estazio irrati-elektrikoa erakusketa mailen ziurtagiriak

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 203075
Bestelako komunikazio elektroniko bateratuak bandetan (telefonia mugikorra eta LMDS) martxan jartzeko Baimena.
S.I.A. kodea: 206146
Sarea osatzen duten estazioak irratizehaztapena, satelitea, puntuz puntu finkoa, finkoa, banda zabaleko banda batek, mugikorrean eta finkoan, banda estuko otros-autorización martxan jartzeko.
S.I.A. kodea: 210020
Instalazioak martxan jartzeko Baimena radiodifusión-
S.I.A. kodea: 225042
Lizentzia estazio radioafición- geltokia (martxan jartzeko baimena)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario