Prozedura elektronikoen xehetasuna

Partekatu

ITZULI
Deskripzioa
  • Proiektua onartzea edo aldatzea eskatzeko baimena eta horren ondorioz instalazioa egiteko teknikari geltokia (A motako ziurtagiria).
  • Baimena bertan behera uztea eskatu du estazioa.
  • Subsanacion eskaerei erantzuteko (XML eskema subsanacion).
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala
Kudeaketa Zentroa
Estatuko Idazkaritzak Aurrera Egiteko - E05032701
Zuzendaritza Nagusia
Telekomunikazioen eta informazioaren teknologiak Zuzendaritza Nagusia
Kudeaketa Unitatea
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico
gaia
Espektro Erradioelektriko

Araudia

Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08/03/2017)

Por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre ( BOE 29-09-2001)

Por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12-01-2002) 

Por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.

Atarian dauden pertsonak bakarrik sar daitezke operadoreek espektro irrati-elektrikoa plangintza eta kudeaketarako zuzendariordetza nagusiak onartutako urteko (SGPGER).

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Ziurtagiri digitalaren bidez sartzeko prozedura irudian: urteko txostenak eta ziurtagiriak aurkezteko estazio mugikorra.

A motako t ziurtagiriak egiteko eskema XSD [XSD] [31 KB]

Datuak zuzentzeko neurriak XSD eskema.

Eskabidea betetzeko laguntza

Erabiltzailearen eskuliburua eta ziurtagiriak telematikoki aurkezteko, Urteko Memoria aurkezteko Sistema estazio mugikor.

Informazioa Egituratu Gabeko Índice Gehigarri (PDF) (PDF, 215 KB. ziurtagiri mota [] [] estazioak

DOK. mota Gaitasun Profesionala egiaztatzeko Adierazpen estazio [] [] 40 KB

Gaitasun Profesionala egiaztatzeko adierazpen [] 7 A motako guneen ZDL [] KB

Urteko bolumena gainditu ez bada emisio-mailak adierazteko erreferentziako estazio horiek ziurtatzeko. DOCX [] [] 27 KB

Urteko bolumena gainditu ez bada emisio-mailak adierazteko erreferentziako estazioak A motako [] [ZDL ziurtatzeko 10] KB

XML eskema (A motako ziurtagiria baliozkotzeak [] [] 512 KB PDF estazioak

- Telefonia mugikorreko eskuliburua Femtoceldas aurkezteko..

Hesiak eta seinaleztapena [[388,92 KB PDF]] gomendioak

Informazio osagarria

Tramite horri buruzko informazio gehiago.

Lotutako bestelako prozedurak

Estazio irrati-elektriko zerbitzuan jartzeko baimena

Estazio irrati-elektrikoa ziurtagiriak aurkeztea urtero irrati-komunikazioko esposizio-maila

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 993514
Onartu aldaketa bera (edo berria jartzeko proiektu teknikoa
S.I.A. kodea: 998862
Telefonia mugikorreko estazio bat ezabatzea

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

S.I.A. kodea: 993514

S.I.A. kodea: 998862

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario