Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
Itzultzea eskatzeko eskubidea du nahitaezko desjabetzea bat edo bere kausadunek desjabetu al ditu, guztiak berreskuratzeko edo soberan dagoena ondasunaren ezean, ez zela izan den obra edo zerbitzua ejecutarse establecerse; halaber,, bai desapareciere lotzea, kalte-ordaina ordaindu behar du.
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

1954Ko abenduaren 16ko legea (BOE, 1954/12/17)

nahitaezko desjabetzeari buruz.

Dekretua, 1957ko apirilaren 26koa (EBO, 1957/06/20)

erregelamendua onartzekoak, Derrigorrezko Desjabetzearen legeak.

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Presentación de Reclamaciones

Acceso al procedimiento con Certificado Digital

Actuaciones en Reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de solicitudes

Acceso al procedimiento con Cl@ve

Actuaciones en recursos ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

Informazioa PDF 106 KB] [[] izapidea

Informazio orria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 220331
Desjabetzeko itzulketa

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario