Prozedura elektronikoen xehetasuna

Partekatu

ITZULI
Deskripzioa
  • Puntutik punturako sare berriak eskatzea garraio eta Irrati-loturak irrati-elektriko irrati programak
  • Baimendutako Irrati-elektrikoak aldatzeko eskaera
  • Zerbitzuan jartzeko baimen-eskaera Irrati-elektrikoak Sareak
  • DeSolicitud zuzentzea.
  • Eskaera atzera bota.
  • Alegazioak aurkezteko.
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala
Kudeaketa Zentroa
Estatuko Idazkaritzak Aurrera Egiteko - E05032701
Zuzendaritza Nagusia
Telekomunikazioen eta informazioaren teknologiak Zuzendaritza Nagusia
Kudeaketa Unitatea
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico
gaia
Espektro Erradioelektriko

Araudia

2004Ko maiatzaren 9 / 9 legea, telekomunikabideei buruzko orokorra (10-05-2014 BOE)

123 / 2007Ko Errege Dekretua, otsailaren 24koa (BOE 2007ko / 03 / 12)

Erabilerari buruzko araudia onesten duen urteko radioelectrico jabari publikoa.

2001 / Benetako Decreto1066, irailaren 28koa (EHAA 29-09-2001)

Babes baldintzak ezartzen dituen araudia onartzen duena (radioelectrico jabari publikoa, emisio irrati-elektriko mugak eta emisio irrati-elektriko aurkako osasun babeserako neurriak

Ebazpena, 2007ko maiatzaren 4an (12-05-2017 BOE)

Informazio gizarterako estatu idazkaritzak eta tokiko Agenda Digitala duen zehazten du zein diren ziurtagiriaren ordez, estazio irrati-elektriko onespen-ekitaldi (martxan jartzeko baimena eman aurretik teknikaria.

Eskaerari dagokion jakinarazpena bitarteko elektronikoen bidez egingo da interesdunaren itxura edo bere ordezkari debekatu gisa Ministerioaren egoitza elektronikoan (ziurtagiri elektronikoarekin sarbidea). Jakinarazpen horien existentzia eskaeran zehaztutako posta elektronikoz jakinaraziko da.

Indarrean dagoen araudiaren arabera, hamar egun naturaleko epean jakinarazpenaren edukia atzitu gabe egonez gero, ulertuko da baztertu egin dela eta prozedura hori gauzatuko dela, prozedura jarraituz.

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Aplicación GenXML: Herramienta de generación de ficheros XML de Redes Radioeléctricas

Solicitud de nuevas Redes Radioeléctricas del Servicio Fijo de Banda Ancha

Solicitud de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas (modificación y/o anulación parcial)

Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioeléctricas

Subsanación de la solicitud

Desistimiento de la Solicitud

Presentación de alegaciones

Pago de tasas de tramitación de Telecomunicaciones. Modelo 790

Modelo solicitud exención tasa [DOC] [165 KB]

Modelo solicitud exención tasa [ODT] [136 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [DOC][163 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [ODT][134 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud 

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de Redes Radioeléctricas de Servicio de Banda Ancha [PDF] [421 KB]

Manual de usuario para la solicitud electrónica de nuevas redes radioeléctricas del Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [340 KB]

Manual de usuario para la presentación de modificaciones de Redes Radioeléctricas de Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [421 KB]

Información del Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [477 KB]

Bandas de frecuencias y canalizaciones disponibles para el Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [1817 KB]

Aplicación IdeSemibanda para la identificación de la semibanda de transmisión de un emplazamiento dadas unas coordenadas y una banda de frecuencia [ZIP] [1888 KB]

Manual de IdeSemibanda [PDF] [1800 KB]

eCoFirma: Herramienta para el firmado de documentos XML

Requisitos Técnicos para la firma electrónica

Comprobación de datos de municipio

Informazio osagarria

Informazio eskaera posta elektroniko bidez: SERVICIO_FIJO@minetad.es

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 206146
Sarea osatzen duten estazioak irratizehaztapena, satelitea, puntuz puntu finkoa, finkoa, banda zabaleko banda batek, mugikorrean eta finkoan, banda estuko otros-autorización martxan jartzeko.
S.I.A. kodea: 990984
Emakidak ematea, baimenak eta jabari publikoko lotzeak

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

S.I.A. kodea: 206146

S.I.A. kodea: 990984

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario