Prozedura elektronikoen xehetasuna

Partekatu

ITZULI
Deskripzioa
Gorako errekurtsoa (herritarren arabera, zein tresna da (pertsona fisiko eta juridikoen) erabakiak errekurritzeko aukera Eskaini (Energia, turismoa eta Agenda digitala, egintza edo ebazpena izango du administrazio organo arduradunak berrikusi zuen dicto jerarquico alegia, beti ere administrazio bidea amaitzen. Errekurtso hori administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren joan nahi bada ezinbestekoa da interponerlo ondoren.
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Erreklamazioak

Errekurtsoak aurkeztea.

Lehendik dauden jarduerak Egitea

Formazko akatsak zuzentzea

Jakinarazpenetarako datuak aldatzea eskatzeko eta ordezkaria

Alegazioak aurkeztea

Espedienteen kontsulta

Cl@ve

Presentación de solicitudes

Presentación de recursos de alzada

Actuaciones en recursos ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

Informazioa PDF] [] tramitea [104,11 KB

Informazio orria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 215167
GORA JOTZEKO ERREKURTSOA

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario