Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
És un dret fonamental (art. 29 CE) que consisteix en la facultat d'individus i col·lectius de dirigir-se als poders publicos per traslladar-los fets o situacions i per reclamar la seva intervencion. En paraules de l'Exposicion de Motius de la Llei Organica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Peticion (LODP), cal entendre-ho “com a llera d'expresion en defensa dels interessos legitimos i com participacion ciutadana en les tasques publiques”. El Tribunal Constitucional ha precisat que la peticion “no és una reclamacion en la via administrativa, ni una demanda o un recurs davant el judicial, com tampoc una denúncia, en l'aceptacion de la paraula oferta per la Llei d'Enjudiciament Criminal o les reguladores de la potestat sancionadora de l'Administracion en els seus diversos sectors” (STC 242/1993, de 14 de juliol, FJ 1).
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació de Reclamacions

Presentació

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de sol·licituds

Presentació de recurs

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informacion sobre el tramiti [PDF][101,74 KB]

Formulari d'informacion

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220330
DRET DE PETICIÓ

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario