Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Remision anual d'informacion sobre qualitat de subministrament d'energia electrica
Mode d'accés
Certificat digital Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Energia Electrica
Tema
Energia elèctrica

Regulador

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Electrico (BOE 28-12-2013)

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre (BOE 27-12-2000)

Pel qual es regulen les activitats de transport, distribucion, comercializacion, subministrament i procediments d'autorizacion d'instal·lacions d'energia electrica.

Ordre RESSÒ/797/2002, de 22 de març (BOE 13-04-2002)

Per la qual s'aprova el procediment de mesura i control de la continuïtat del subministrament electrico.

Reial decret 738/2015, de 31 de juliol (BOE 01/08/2015)

Pel qual es regula l'activitat de produccion d'energia electrica i el procediment de despatx en els sistemes electricos dels territoris no peninsulars

Accés al procediment

Certificat digital
Per codi d'expedient

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 202895
Qualitat del subministrament electrico. Remision d'informacion anual obligatòria per part de les empreses distribuïdores d'electricitat

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario