Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
  • Classificació i catalogació d´explosius, en base al Títol I del Reglament d´explosius (Reial decret 230/1998, de 16 de febrer)
  • Classificació i catalogació d´articles pirotècnics, sobre la base del Capítol III del Títol I del Reglament d´articles pirotècnics i cartutxeria (Reial Decret 563/2010, de 7 de maig)
  • Certificat de conformitat d´explosius per a ser utilitzats en mines de carbó subterrànies, la base de la ITC 12. 0. 01 del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig)
  • Homologacion d´accessoris per voladures, la base de la ITC 12. 0. 01 del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig)
Mode d'accés
Certificat digital Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. de Mines
Tema
Mines

Regulador

Reial decret 563/2010, de 7 de maig, (BOE 8/05/2010)

Pel qual s'aprova el Reglament d'articulos pirotecnicos i cartucheria.

Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, (BOE 12/03/1998)

Pel qual s'aprova el Reglament d'explosius.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb certificat digital

Per codi d'expedient

Accés al procediment per codigo d'expedient

Informació addicional

Sol·licitud d'informacion per correu electronico: catex@minetur.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 175520
Clasificacion i catalogacion d'explosius , cartucheria i artificis pirotecnicos, certificat de conformitat d'explosius i homologacion d'accessoris.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario