Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Autorització de treballs i instal.lacions per a la investigació i explotació d'hidrocarburs (campanyes geofísiques i sondejos)
Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Hidrocarburs
Tema
Productes petrolífers

Regulador

Llei 12/2007, (BOE 03/07/2007),

per la qual es modifica la Llei 34/1998 de 7 d'octubre del Sector d'Hidrocarburs amb la finalitat d'adaptar-la al que es disposa en la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2003 sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.

Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs (BOE 08/10/1998)

Reial decret 2362/1976 (BOE 14/10/1976),

de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei sobre Investigacion i explotacion d'hidrocarburs de 27 de juny de 1974.

Accés al procediment

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991893
Autorizacion de treballs i instal·lacions per la investigacion i explotacion d'hidrocarburs (campanyes geofisicas i sondejos)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario