Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Les subvencions destinades a les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors persegueixen contribuir al desenvolupament, concentració i consolidació de les mateixes, de manera que puguin exercir de manera eficaç, funcions tals com les d'interlocució davant l'Administració General de l'Estat, capacitat de representació, defensa dels interessos comercials sectorials en l'àmbit internacional, canalització de la informació sobre normativa comercial entre els seus associats així com facilitar l'accés dels seus membres als mercats exteriors.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladoras. ORDEN ITC/3690/2005, de 22 de noviembre (BOE 29/11/2005)

por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores.

Modificación Orden de Bases. Orden ITC/577/2007, de 6 de marzo (BOE 15/03/2007)

por la que se modifica la Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, que regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores.

Convocatoria. Extracto de la Resolución de 14 de noviembre de 2019 (BOE 16/11/2019)

por la que se aprueba una segunda convocatoria de concesión de ayudas para el año 2019, a las Asociaciones y Federaciones españolas de Exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

Accés al procediment

Certificat digital

Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Cl@ve

Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Informació addicional

Informació addicional relativa a aquest tràmit

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991022
Assignació d'ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario