Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Les subvencions destinades a les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors persegueixen contribuir al desenvolupament, concentració i consolidació de les mateixes, de manera que puguin exercir de manera eficaç, funcions tals com les d'interlocució davant l'Administració General de l'Estat, capacitat de representació, defensa dels interessos comercials sectorials en l'àmbit internacional, canalització de la informació sobre normativa comercial entre els seus associats així com facilitar l'accés dels seus membres als mercats exteriors.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladores. ORDRE ITC/3690/2005, de 22 de novembre (BOE 29/11/2005)

per la qual es regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors.

Modificació Ordre de Bases. Ordre ITC/577/2007, de 6 de març (BOE 15/03/2007)

per la qual es modifica l'Ordre ITC/3690/2005, de 22 de novembre, que regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors.

Convocatòria. Extracte de la Resolució de 25 d'abril de 2019 (BOE 10/05/2019)

per la qual s'aprova la convocatòria de concessió d'ajudes per a l'any 2019, a les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç.

Accés al procediment

Certificat digital

Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Cl@ve

Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Informació addicional

Informació addicional relativa a aquest tràmit

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991022
Assignació d'ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario