Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Remetre en el primer trimestre de cada any natural una certificació anual d'aquelles estacions radioelèctriques amb autorització per a la posada en servei, ratificant que, durant l'any anterior, han respectat els límits d'exposició a emissions radioelèctriques. La certificació anual pot ser de tres tipus (B, C o D), segons s'estableix en l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspeccion de les Telecomunicacions
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

​Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08-03-2017)

por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE 29-09-2001)

por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12-01-2002)

por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones

L'accés al procediment relatiu a Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades està restringit a persones habilitades pels titulars d'ús del domini públic radioelèctric. Si un titular requereix habilitar accés a una persona, pot posar-se en contacte amb la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions (SGIT-secretaria@mineco.es).

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)

Presentació de certificacions anuals d'estacions de T i LMDS

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació de la certificació anual

Esquemes XSD per a certificacions anuals tipus B, C i D de T i LMDS [ZIP] [8 KB]

Validacions en la presentació de certificacions anuals de T i LMDS [PDF] [613 KB]

Certificació de Nivells d'Exposició Radioelèctrica (és necessari incloure-ho quan es present certificació tipus B o D) [ZIP] [246 KB]

Manual d'usuari per a la presentació telemàtica de certificacions anuals d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades [PDF] [2,48 MB]

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de certificacions anuals per a estacions de radiodifusió

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació de la certificació anual

Esquemes XSD per a certificacions anuals tipus B, C i D de radiodifusió

Validacions en la presentació de certificacions anuals de radiodifusió [PDF] [464 KB]

Certificació de Nivells d'Exposició Radioelèctrica (és necessari incloure-ho quan es present certificacions tipus B o D) [ZIP] [246 KB]

Manual per a la presentació de certificacions anuals d'estacions de radiodifusió [PDF][1,23 MB]

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a multipunto) prestats mitjançant estacions que formin part de xarxes públiques

Presentació de certificacions anuals per a estacions d'altres serveis

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació de la certificació anual

Certificació de Nivells d'Exposició Radioelèctrica (és necessari incloure-ho quan es present certificació tipus B i D) [ZIP] [941 KB]

Cl@ve

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)

Presentació de certificacions anuals d'estacions de T i LMDS

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de certificacions anuals per a estacions de radiodifusió

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a multipunto) prestats mitjançant estacions que formin part de xarxes públiques

Presentació de certificacions anuals per a estacions d'altres serveis

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGIT-secretaria@mineco.es

Àrea d'interès de certificacions anuals d'estacions radioelèctriques a la web del Ministeri.

Altres procediments relacionats

Autorització per a la posada en servei d'estacions radioelèctriques

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radiodifusió

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de de servei mòbil i fix de banda estreta

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, radiocomunicació per satèl·lit, fix punt a multipunto i altres serveis (com radiobúsqueda)

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 210021
Estacions de radiodifusió-Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 880166
Estacions de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, servei fix punt a multipunto, i altres -Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 998860
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)-Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario