Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Tràmits relatius a instal.lacions nuclears i radioactives
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Energia Nuclear
Tema
Energía

Regulador

Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, (BOE 31/12/199)

pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives

Reial decret 35/2008, de 18 de gener, (BOE 18/02/2008)

pel qual es modifica el Reglament sobre Instal·lacions Nuclears i Radioactives, aprovat per Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre

Accés al procediment

Certificat digital

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: bzn-cnucleares@miteco.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 175480
Autorizacion prèvia per a instal·lacions radioactives del cicle del combustible nuclear
Codi S.I.A.: 175490
Autorizacion d'explotacion (engegada) d'instal·lacions nuclears (inclou renovacion i documents d'explotacion)
Codi S.I.A.: 175500
Autorizacion de construccion d'instal·lacions nuclears
Codi S.I.A.: 175840
Autorizacion de desmantellament i Declaracion de clausura d'instal·lacions nuclears
Codi S.I.A.: 175850
Autorizacion de transport de materials radioactius
Codi S.I.A.: 175900
Autorizacion prèvia d'instal·lacions nuclears
Codi S.I.A.: 175910
Al·legacions a expedients sancionadors a instal·lacions nuclears
Codi S.I.A.: 178610
Declaracion de clausura d'instal·lacions radioactives amb finalitats cientificos, medicos, agricolas, comercials o industrials
Codi S.I.A.: 178620
Autorizacion de funcionament d'instal·lacions radioactives amb finalitats cientificos, medico, agricolas, comercials i industrials
Codi S.I.A.: 178630
Autorizacion de canvi de titularitat d'instal·lacions radioactives amb finalitats cientificos, medicos, agricolas, comercials o industrials
Codi S.I.A.: 178640
Autorizacion de construccion d'instal·lacions radioactives del cicle de combustible nuclear
Codi S.I.A.: 178650
Autorizacion d'explotacion d'instal·lacions radioactives del cicle de combustible nuclear. (inclou renovacion i documents d'explotacion)
Codi S.I.A.: 178660
Autorizacion de modificacion d'instal·lacions radioactives del cicle del combustible nuclear
Codi S.I.A.: 178670
Autorizacion de canvi de titularitat d'instal·lacions radioactives del cicle de combustible nuclear
Codi S.I.A.: 178680
Autorizacion de desmantellament d'instal·lacions radioactives del cicle de combustible nuclear
Codi S.I.A.: 178690
Autorizacion de modificacion d'instal·lacions nuclears
Codi S.I.A.: 178700
Autorizacion de canvi de titularitat d'instal·lacions nuclears
Codi S.I.A.: 200955
Inscripcion en el Registre d'Entitats que duen a terme transports que requereixen mesures de proteccion fisica
Codi S.I.A.: 200956
Autorizacion (generica o especifica) de proteccion fisica per al transport de matèria nuclear
Codi S.I.A.: 200957
Autorizacion sobre proteccion fisica d'instal·lacions nuclears
Codi S.I.A.: 991228
Aprobacion de les Memòries de Planes de manteniment, desmantellament, tancament i desinversions de les centrals paralitzades definitivament
Codi S.I.A.: 991531
Resolucion per la qual es fixen les quantitats a tenir en compte en l'import pendent de compensacion de les centrals nuclears paralitzades per la Llei 40/1994
Codi S.I.A.: 991533
Resolucion per la qual es fixa elImporte Pendent de Compensacion de les centrals nuclears paralitzades definitivament per la Llei 40/1994
Codi S.I.A.: 991537
Autorizacion de trasllat de residus radioactius entre Espanya i els Estats Membres de la UE o procedents o amb destinació a l'exterior de la Comunitat Europea
Codi S.I.A.: 991539
Trasllat de fonts segellades entre Estats Membres. Confirmacion de la declaracion del destinatari de les fonts
Codi S.I.A.: 994154
Inscripcion en el Registre de transportistes de material radioactiu i substàncies nuclears

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario