Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
La sol·licitud de reversion d'una expropiacion forçosa és el dret que correspon a l'expropiat o als seus causahavents per recobrar la totalitat o la part sobrant de l'expropiat, en cas de no executar-se l'obra o de no establir-se el servei que motivo l'expropiacion, asi com si desaparegués l'afectacion, abonant una indemnizacion.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Llei de 16 de Desembre de 1954 (BOE 17/12/1954) 

sobre expropiacion forçosa.

Decret de 26 d'Abril de 1957 (BOE 20/06/1957)

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiacion Forçosa.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació de Reclamacions

Presentació de sol·licituds de reversió

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de sol·licituds

Presentació de recurs

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informació sobre el tràmit [PDF][102 KB]

Formulari d'informació

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220331
Reversió expropiació forçosa

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario