Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Remissió d'Informació de Cru, Mercats Petrolífers i Biocarburants a la Direcció General de Política Energètica i Mines
Mode d'accés
Certificat digital Accés lliure
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Hidrocarburs
Tema
Productes petrolífers

Regulador

Resolucion de 29 de Maig de 2007 de la Direccion General de Politica Energetica i Mines (BOE 29/06/2007)

Per la qual s'aproven els nous formularis oficials per la remision d'informacion a la Direccion General de Politica Energetica i Mines, a la Comision Nacional de l'Energia i a la Corporacion de Reserves Estrategicas de Productes Petroliferos.

Accés al procediment

Certificat digital

Per accedir al procediment d'envio d'informacion és necessari disposar de certificat electronico.

Accés al procediment amb certificat digital

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions [PDF][54 kB]

Accés lliure

Annexos per als diferents subjectes obligats a enviar informacion

A fi d'una identificacion mes senzilla dels annexos per part dels diferents subjectes obligats a l'envio de la informacion a la Web s'han agrupat els Annexos corresponents als següents subjectes obligats a l'envio de la informacion:

Grup I:

Subjectes obligats que siguin refineros o productors de biocarburants [XLS] [964 kB]

Subjectes obligats que siguin refineros o productors de biocarburants [ODS] [115 kb]

Grup II: 

Subjectes obligats sense capacitat de refí i que no produeixin biocarburants [XLS] [844 kb]

Subjectes obligats sense capacitat de refí i que no produeixin biocarburants [ODS] [82 kb]

Grup III:

Subjectes obligats de GLP [XLS] [217 kb]

Subjectes obligats de GLP [ODS] [38 kb]

Grup IV:

Almacenistas o empreses arrendadores [XLS][139 kb]

Almacenistas o empreses arrendadores [ODS][21 kb]

Grup V:

Informacion trimestral de compra-venda entre operadors [XLS] [103 kb]

Informacion trimestral de compra-venda entre operadors [ODS] [20 kb]

Grup VI:

Informacion anual de GLP [XLS] [49 kb]

Informacion anual de GLP [ODS] [19 kb]

Grup VII:

Qualsevol subjecte obligat no inclòs entre els anteriors [XLS] [1098 kb]

Qualsevol subjecte obligat no inclòs entre els anteriors [ODS] [129 kb]

Ajuda per emplenar la sol·licitud 

Introduccion de dades i envio de la informacion [PDF] [945 kb]

Cumplimentacion d'Annexos [PDF] [45 kb]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 993567
Remision d'Informacion de Cru, Mercats Petroliferos i Biocarburants

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

No hay información sobre registro de tratamientos de carácter personal

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario